Register over Legalt Provokerede Aborter (ABR)

På bagrund af data fra bl.a. Landspatientregisteret samler Register over Legalt Provokerede Aborter oplysninger om provokerede aborter i Danmark.

Kontakt

Ditte Trier-Poulsen E: dtp@sundhedsdata.dk T: 3268 5129

Når der bliver foretaget en legalt provokeret abort i Danmark, registrerer lægen oplysninger til Sundhedsdatastyrelsen via bl.a. Landspatientregisteret, og disse oplysninger samles i Sundhedsdatastyrelsens Register over Legalt Provokerede Aborter.

Ved hjælp af abortregisteret er det muligt at følge udviklingen i antallet af legalt provokerede aborter fordelt blandt andet på bopæl og aldersgrupper. Det er ligeledes muligt at udregne abortkvotienter (antal abortindgreb pr. 1000 kvinder) og abortkvoten (antal aborter i forhold til levendefødte).

Mere om Register over Legalt Provokerede Aborter (ABR)

ABR-data på eSundhed.dk

På eSundhed.dk kan du trække forskellige sundhedsdata fra Sundhedsdatastyrelsens abortregister.

Relateret indhold