Register over Legalt Provokerede Aborter (ABR)

På bagrund af data fra bl.a. Landspatientregisteret samler Register over Legalt Provokerede Aborter oplysninger om provokerede aborter i Danmark.

Kontakt

Forskning
Hvis du er forsker, kan du søge om data fra Abortregisteret til din forskning hos Forskerservice.
Forskerservice

Presse
Hvis du er journalist, kan du kontakte Sundhedsdatastyrelsens pressemedarbejder.
Pressekontakt

Datamæssige spørgsmål
Hvis du har datamæssige spørgsmål til Abortregisteret, kan du kontakte LPR-teamet.
E: LPRdata@sundhedsdata.dk

Indsigt i dine data
Hvis du vil søge indsigt i de oplysninger, som er registreret om dig i Abortregisteret, kan du kontakte vores juridiske sektion.
Sådan får du indsigt i dine data

Når der bliver foretaget en legalt provokeret abort i Danmark, registrerer lægen oplysninger til Sundhedsdatastyrelsen via bl.a. Landspatientregisteret, og disse oplysninger samles i Sundhedsdatastyrelsens Register over Legalt Provokerede Aborter.

Ved hjælp af abortregisteret er det muligt at følge udviklingen i antallet af legalt provokerede aborter fordelt blandt andet på bopæl og aldersgrupper. Det er ligeledes muligt at udregne abortkvotienter (antal abortindgreb pr. 1000 kvinder) og abortkvoten (antal aborter i forhold til levendefødte).

Mere om Register over Legalt Provokerede Aborter (ABR)

ABR-data på eSundhed.dk

På eSundhed.dk kan du trække forskellige sundhedsdata fra Sundhedsdatastyrelsens abortregister.

Relateret indhold