Børne- og ungdomstandpleje

Sundhedsdatastyrelsen administrerer Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR), der indeholder statistik over tandsundheden hos børn og unge i Danmark.

Kontakt

Registeret indeholder oplysninger om børn og unges tandsundhed fra og med 1972, hvor der blev indført vederlagsfri børnetandpleje i Danmark. Siden har den kommunale tandpleje og praktiserende tandlæger systematisk registreret og indberettet oplysninger om børns tandsundhed til registeret. I 1993 blev indberetningspligten reduceret til kun at omfatte 5-, 7-, 12- og 15-årige. Det er dog fortsat tilladt at indberette for alle årgange. 

Den gratis forebyggende og behandlende tandpleje omfatter ifølge Sundhedsloven alle børn og unge under 22 år (født efter den 31. december 2003), der er tilmeldt folkeregisteret i kommunen. Tandpleje for børn og unge kan tilbydes på offentlige klinikker, hos praktiserende tandlæger og tandplejere, der har indgået aftale med kommunen eller ved en kombination af disse ordninger. 

Registeret indeholder variable med registreringer på tandfladeniveau samt summerede variable, der giver et mere overordnet billede af den aktuelle tandstatus i forhold til mælketænder, permanente tænder, caries, tandkødssygdomme og tandstillingsfejl. Registeret opdateres én gang årligt.

Formålet med registeret er at samle oplysninger om børn og unges tandsundhed i en national database, som gør det muligt for kommuner, regioner og staten at følge danske børn og unges tandsundhed. Data fra registeret kan anvendes til forskning samt evaluering og kvalitetsudvikling af den kommunale, regionale og nationale indsats.