Den Nationale Børnedatabase (BDB)

Sundhedsdatastyrelsen administrerer Børnedatabasen (BDB), som bl.a. indeholder data om danske børns højde og vægt samt data om, hvor mange nyfødte, der bliver udsat for tobaksrøg i hjemmet og hvor længe spædbørn bliver ammet.

Alle danske forældre bliver tilbudt forebyggende helbreds- og funktions- undersøgelser af deres børn. Undersøgelserne foretages af praktiserende læger, kommunalt ansatte læger og sundhedsplejersker.

Informationerne fra disse helbreds- og funktionsundersøgelser bliver indberettet til Sundhedsdatastyrelsen og samlet centralt i Den Nationale Børnedatabase.

Formålet med Den Nationale Børnedatabase er at samle oplysninger om børns helbred i en national database, som gør det muligt for kommuner, regioner og staten at følge de danske børns sundhedstilstand og prioritere forebyggelsesindsatsen. Derudover kan de enkelte kommuner sammenligne sig med landets øvrige kommuner og måle effekten af indsatser i forhold til fx overvægt eller amning. Databasen opdateres årligt af Sundhedsdatastyrelsen og kan findes nedenfor på eSundhed.dk

Mere om Den Nationale Børnedatabase (BDB)

 • Data i børnedatabasen

  Data i Den Nationale Børnedatabase kommer fra praktiserende lægers og kommunernes indberetninger af informationer fra de udførte helbreds- og funktions- undersøgelser.

  Registeret blev oprettet i 2009, men da det først blev obligatorisk for kommunerne at indberette til Børnedatabasen i slutningen af 2011, er data bedst dækkende fra 2012 og frem.

  Den Nationale Børnedatabase indeholder bl.a. data om:

  • Udsættelse for tobaksrøg i hjemmet (registreret ved sundhedsplejerskens etableringsundersøgelse)
  • Varighed af fuld amning (registreret af sundhedsplejersker)
  • Barnets vægt (registreret af praktiserende læger og kommunalt ansatte læger og sundhedsplejersker)
  • Barnets højde (registreret af praktiserende læger og kommunalt ansatte læger og sundhedsplejersker)


  Data i Den Nationale Børnedatabase bliver opdateret ugentligt og kan findes på eSundhed.dk

  Se BDB-data på eSundhed.dk

 • Data fra børnedatabasen til forskning

  Er du forsker og skal bruge data fra Den Nationale Børnedatabase i forbindelse med din forskning, kan du søge om adgang til sundhedsdata via Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.

  Læs mere om Forskerservice

 • Dokumentation af børnedatabasen

  Vil du vide, hvordan Sundhedsdatastyrelsen arbejder med data, kan du finde vores dokumentation af registrene på eSundhed.dk

  Se dokumentation af Den Nationale Børnedatabase på eSundhed.dk

  Se hele Sundhedsdatastyrelsens dokumentationsområde på eSundhed.dk

BDB-data på eSundhed.dk

På eSundhed.dk kan du trække forskellige sundhedsdata fra Den Nationale Børnedatabase.

Relateret indhold