Fødselsregisteret (MFR)

Oplysninger om foregående fødsler, både på hospitaler og hjemmefødsler samles i Fødselsregisteret, som også indeholder oplysninger til medicinsk forskning.

Kontakt

Ditte Trier-Poulsen E: dtp@sundhedsdata.dk T: 3268 5129

Fødselsregisteret rummer oplysninger om alle fødsler på hospital og om hjemmefødsler. Registeret bruges til at beskrive fødsler i Danmark som en af de centrale, nationale sundhedsindikatorer. Herudover bidrager registeret med data til medicinsk forskning.

Fødselsregisteret indeholder oplysninger fra og med 1973. Registeret indeholder oplysninger om selve fødslen, resultat af fødslen, og om der har været komplikationer i fødselsforløbet.

Mere om Fødselsregisteret (MFR)

MFR-data på eSundhed.dk

På eSundhed.dk kan du trække forskellige sundhedsdata fra Sundhedsdatastyrelsens Fødselsregister.