Fødselsregisteret (MFR)

Oplysninger om foregående fødsler, både på hospitaler og hjemmefødsler samles i Fødselsregisteret, som også indeholder oplysninger til medicinsk forskning.

Kontakt

Forskning
Hvis du er forsker, kan du søge om data fra Fødselsregisteret til din forskning hos Forskerservice.
Forskerservice

Presse
Hvis du er journalist, kan du kontakte Sundhedsdatastyrelsens pressemedarbejder.
Pressekontakt

Datamæssige spørgsmål
Hvis du har datamæssige spørgsmål til Fødselsregisteret, kan du kontakte LPR-teamet.
E: LPRdata@sundhedsdata.dk

Indsigt i dine data
Hvis du vil søge indsigt i de oplysninger, som er registreret om dig i Fødselsregisteret, kan du kontakte vores juridiske sektion.
Sådan får du indsigt i dine data

Fødselsregisteret rummer oplysninger om alle fødsler på hospital og om hjemmefødsler. Registeret bruges til at beskrive fødsler i Danmark som en af de centrale, nationale sundhedsindikatorer. Herudover bidrager registeret med data til medicinsk forskning.

Fødselsregisteret indeholder oplysninger fra og med 1973. Registeret indeholder oplysninger om selve fødslen, resultat af fødslen, og om der har været komplikationer i fødselsforløbet.

Mere om Fødselsregisteret (MFR)

MFR-data på eSundhed.dk

På eSundhed.dk kan du trække forskellige sundhedsdata fra Sundhedsdatastyrelsens Fødselsregister.