Registre om personoplysninger og sundhedsfaglig beskæftigelse

Sundhedsdatastyrelsen administrerer en række registre, som bl.a. indeholder helbredsoplysninger om alle personer, der har været til session samt oplysninger om fx alment praktiserende læger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer etc.

Kontakt

Spørgmål om registrene T: 2230 7904

Registre om personoplysninger og sundhedsfaglig beskæftigelse