CPR-registeret

Sundhedsdatastyrelsen driver en kopi af CPR-registeret, dels til intern brug, dels til at servicere forskere via forskerserviceenheden. Det er CPR-kontoret, som har driftsansvar for CPR-registeret.

Sundhedsdatastyrelsen driver en kopi af CPR-registeret, dels til intern brug, dels til at servicere forskere via forskerserviceenheden.

CPR-kontoret har driftsansvar for CPR-registeret. Ved henvendelser vedrørende CPR, der ikke er forskningsrelaterede, skal du kontakte CPR-kontoret.
Kontakt CPR-kontoret

Det egentlige register består af flere deltabeller, der er oprettet til administrativt brug (se tabel oversigt). I forskningsøjemed vil det have en betydning, da der er fokuseret på den administrative brug og ikke på brug til forskning. Tabellerne er f.eks. opdelt i aktuelle og historiske, hvor ikke alle oplysninger er bevaret i de historiske tabeller. Relationen mellem forældre og børn er administrativt defineret. Adoptivbørn vil derfor være registreret som alle andre. 

Vej- og myndighedsregisteret findes kun i den aktuelle version og benyttes i oversættelsen af vej-, kommune- og statskoder. 

CPR-registeret har siden udgangen af 2008 omfattet oplysninger og administrative CPR-numre på grønlændere. Grønlændere vil derfor figurere i almindelige udtræk fra CPR-registeret.

Mere om CPR-registeret