Sessionsregisteret (SER) hos Sundhedsdatastyrelsen lukkes

Det er ikke længere muligt at få data fra Sessionsregisteret til forskningsbrug via Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice. Registeret slettes på grund af manglende efterspørgsel. I stedet kan data indhentes hos Forsvaret og Rigsarkivet.

Kontakt

Sundhedsdokumentation T: 2230 7904

Siden 2006 har det været muligt for forskere at få data fra Sessionsregisteret via Forskerservice, men nu er det slut. Det betyder, at Forskerservice ikke længere videregiver data fra registeret og sletter registeret fra Forskermaskinen.

Hvis du som forsker har behov for sessionsdata, kan du skaffe disse oplysninger af to veje. Du kan henvende dig direkte hos Forsvaret, som har mulighed for at videregive data. Data, der på denne måde er videregivet fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, kan efterfølgende blive indlæst i dit projekt på Forskermaskinen. Du kan også kontakte Rigsarkivet, der har en arkiveringsversion af Sessionsregisteret fra 1987-2005. Henvendelse vedrørende sessionsdata kan sendes direkte til lta@sa.dk

Beslutningen om at slette registeret er taget, fordi Kammeradvokaten har påpeget, at Sessionsregisteret ikke anvendes hyppigt nok til, at det er rimeligt, at Sundhedsdatastyrelsen indhenter data fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Persondatalovens proportionalitetsprincip siger, at der ikke må behandles flere data, end hvad der er nødvendigt. Sundhedsdatastyrelsen har opbevaret en kopi af Forsvarets Sessionsregister for at kunne give forskere adgang til oplysningerne i forbindelse med konkrete forskningsprojekter. Men det sker altså ikke tilstrækkeligt ofte til, at det er nødvendigt, at data er tilgængelige både hos Forsvaret og hos Sundhedsdatastyrelsen.

Her kan du læse nyheden om, hvorfor Sessionregisteret er blevet lukket hos Sundhedsdatastyrelsen