Yderregisteret

Yderregisteret opdateres dagligt og har til formål, at give information om fx yders praksisadresser, speciale samt lægetypen.

Kontakt

Thomas Tjørnelund Nielsen E: THTN@sundhedsdata.dk T: 3268 9011

En yder udøver virksomhed i henhold til loven om offentlig sygesikring, dvs. alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer etc. Ved hjælp af Yderregisteret er det muligt at få oplysninger om fx yders praksisadresse, speciale samt lægetype.

 

Mere om Yderregisteret