Yderregisteret

Yderregisteret opdateres dagligt og har til formål, at give information om fx yders praksisadresser, speciale samt lægetypen.

Kontakt

Hvis din henvendelse drejer sig om en rettelse til Yderregisteret, skal du kontakte din region.

Mikkel Wermer Steen E: miws@sundhedsdata.dk

En yder udøver virksomhed i henhold til loven om offentlig sygesikring, dvs. alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer etc. Ved hjælp af Yderregisteret er det muligt at få oplysninger om fx yders praksisadresse, speciale samt lægetype.

 

Mere om Yderregisteret