DUSAS

Sundhedsdatastyrelsen administrerer DUSAS, som er et register over danske patienter behandlet på udenlandske sygehuse og aktivitet i speciallægepraksis, der ikke afregnes under sygesikringsoverenskomsten.

Kontakt

Kristian Holt Nielsen E: krni@sundhedsdata.dk T: 8175 2036

DUSAS blev oprettet i forbindelse med etableringen af det udvidede frie sygehusvalg og indførelsen af den centrale pulje til finansiering af sygehusenes meraktivitet i 2002. Oplysninger vedrørende danske patienter behandlet på udenlandske sygehuse indgår således som en del af beregningen af sygehusenes meraktivitet, der finansieres af meraktivitetspuljen. Disse aktiviteter indberettes hverken til Sygesikringsregisteret eller til Landspatientregisteret, men udelukkende til DUSAS. Det er regionerne, som står som indberetningsansvarlige.

Endvidere indgår DUSAS også i beregningen af den kommunale medfinansiering. Formålet med DUSAS er herudover desuden at bidrage til sundhedsovervågning og monitorering af bl.a. kræftområdet.

Mere om DUSAS