Sygesikringsregisteret (SSR)

Sygesikringsregisteret indeholder oplysninger om afregning af sygesikringsydelser mellem regionerne og ydere under sygesikringen, dvs. alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer m.fl.

Kontakt

Mikkel Wermer Steen E: miws@sundhedsdata.dk

På baggrund af datagrundlaget i Sygesikringsregisteret er det muligt at analysere befolkningens brug af forskellige sygesikringsydelser inden for de enkelte specialer samt eventuelle geografiske forskelle i forbrugsmønsteret.

Samtidig åbner registeret mulighed for - ved samkørsel med fx Landspatientregisteret og Dødsårsagsregisteret - at få et bedre billede af patienters samlede sygdomsforløb.

Registeret indeholder desuden oplysninger om afregning af sygesikringsydelser mellem Danske Regioner og ydere under sygesikringen, dvs. alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer m.fl.

I Sundhedsdatastyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister fra 1990 og frem. Sundhedsdatastyrelsen opdaterer registeret hver måned.

Mere om Sygesikringsregisteret