Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Sygesikringsregisteret (SSR)

Sygesikringsregisteret indeholder oplysninger om afregning af sygesikringsydelser mellem regionerne og ydere under sygesikringen, dvs. alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer m.fl.

Kontakt

På baggrund af datagrundlaget i Sygesikringsregisteret er det muligt at analysere befolkningens brug af forskellige sygesikringsydelser inden for de enkelte specialer samt eventuelle geografiske forskelle i forbrugsmønsteret.

Samtidig åbner registeret mulighed for - ved samkørsel med fx Landspatientregisteret og Dødsårsagsregisteret - at få et bedre billede af patienters samlede sygdomsforløb.

Registeret indeholder desuden oplysninger om afregning af sygesikringsydelser mellem Danske Regioner og ydere under sygesikringen, dvs. alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer m.fl.

I Sundhedsdatastyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister fra 1990 og frem. Sundhedsdatastyrelsen opdaterer registeret hver måned.

Mere om Sygesikringsregisteret