Cancerregisteret

Sundhedsdatastyrelsen registrerer alle nydiagnosticerede tilfælde af cancer i Danmark.

Cancerregisteret indeholder informationer om kræfttilfælde og andre anmeldelsespligtige sygdomme i Danmark siden 1943.

Formålet er at indsamle og opbevare oplysninger til:

  • Udarbejdelse af statistik vedrørende kræftsygdommenes forekomst
  • Forskning i kræftsygdommes årsager og forløb 
  • Analyse af kræftsygdommenes forekomst med henblik på planlægning i sundhedsvæsenet.

Det danske Cancerregister blev oprettet i 1942 af Kræftens Bekæmpelse med støtte fra Sundhedsstyrelsen og Den Almindelige Danske Lægeforening. Cancerregisteret blev 1. januar 1997 overflyttet fra Kræftens Bekæmpelse til Sundhedsstyrelsen. Per 1.marts 2012 blev alle Sundhedsstyrelsens registre, bl.a. Cancerregisteret, flyttet til Sundhedsdatastyrelsen.

Indberetning skete på frivillig basis frem til marts 1987, hvorefter det blev obligatorisk. Siden 2004 har al indberetning til Cancerregisteret foregået elektronisk. Fra sygehusene sker det via Landspatientregisteret.

Cancerregisteret er opdateret til og med 2022.

Mere om Cancerregisteret

Data om cancer på eSundhed.dk

På eSundhed.dk kan du trække forskellige sundhedsdata fra Cancerregisteret.

Mere om cancer