Implantatregisteret

Implantatregisteret indeholder oplysninger om, hvilke implantater borgere har fået indsat på danske hospitaler og klinikker.

Kontakt

Når der opdages alvorlige fejl eller mangler ved et indsat implantat, skal de berørte borgere hurtigst muligt kunne identificeres og orienteres om konsekvenserne heraf. Det er hensigten, at det nationale implantatregister, når det er fuldt implementeret, kan facilitere denne proces.

Implantatregisteret sikrer en hurtig og effektiv national sporing af borgere, der har fået indsat implantater på tværs af sygehuse, speciallægepraksis og private sygehuse.

Siden 1. juli 2018 har det været obligatorisk for alle sundhedsvæsenets aktører at indberette indsatte implantater til Implantatregisteret.

Hvad er implantabelt udstyr?

Ethvert udstyr, der er bestemt til enten helt at skulle implanteres i det menneskelige legeme eller at skulle erstatte en epiteloverflade eller øjets overflade ved et kirurgisk indgreb og forblive på plads efter indgrebet. Som implantabelt udstyr betragtes endvidere ethvert udstyr, der er bestemt til delvis at skulle implanteres i det menneskelige legeme ved et kirurgisk indgreb og forblive på plads efter indgrebet i mindst tredive dage.

Adgang til data fra egen region, klinik eller hospital

Der gives ikke adgang til indberettede data i Det Nationale Implantatregister via lukket eSundhed, da det alene er et opsporingsregister.

Tilbagekaldelse af implantater

Lægemiddelstyrelsens vejledninger og retningslinjer for tilbagekaldelse af medicinsk udstyr omfatter også tilbagekald af implantater. Sundhedsdatastyrelsen leverer lister med alle indberettede implanterede, som kan blive berørt at et tilbagekald. Det er regionernes opgave at kontakte de borgere i regionen, der har et fejlbehæftet implantat, og planlægge kontrol eller opfølgning afhængigt af risikoprofilen.

Mere om Implantatregisteret

Indberetning til Implantatregisteret