Lægemiddelstatistikregisteret (LSR)

Lægemiddelstatistikregisteret (LSR) indeholder oplysninger om al salg og alle leverancer af lægemidler. Både det der bliver solgt på apoteket og i butikker, og det der bliver udleveret af lægen eller på sygehuset.

Kontakt

Tekniske og datamæssige spørgsmål
Hvis du har tekniske eller datamæssige spørgsmål til indberetningen til Lægemiddelstatistikregisteret, kan du skrive til nedenstående mail.
E: medicinreg@sundhedsdata.dk

Indsigt i dine data
Hvis du vil søge indsigt i de oplysninger, som er registreret om dig i Lægemiddelstatistikregisteret, kan du kontakte vores juridiske sektion.
Sådan får du indsigt i dine data

Presse
Hvis du er journalist, kan du kontakte Sundhedsdatastyrelsens pressemedarbejder.
E: sdspresse@sundhedsdata.dk

Forskning
Hvis du er forsker, kan du søge om sundhedsdata fra Lægemiddelstatistikregisteret til din forskning hos Forskerservice.
Forskerservice

Hver gang, der bliver solgt et lægemiddel i Danmark, bliver oplysningerne om salget registreret i Lægemiddelstatistikregisteret. Det gælder både receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin, medicin solgt i detailhandlen og medicin solgt til læger og sygehuse.

Lægemiddelstatistikregisteret blev etableret i 1994 med det formål at overvåge lægemiddelforbruget. Sundhedsdatastyrelsen bruger oplysningerne i registeret til at lave statistikker og analyser over forbruget af medicin.

Oplysningerne er med til at styrke de centrale sundhedsmyndigheders beslutninger i lægemiddelspørgsmål. Det kan være beslutninger om revurdering af medicintilskud og opfølgning på tilskudsændringer, folketingsspørgsmål, budgetforhandlinger og vurdering af om retningslinjerne for brug af lægemidler bliver fulgt.

Lægemiddelstatistikregisteret er unikt på verdensplan, eftersom det er det eneste register om lægemiddelforbrug, der dækker et helt lands befolkning over så mange år.

Mere om Lægemiddelstatistikregisteret (LSR)

 • Data i Lægemiddelstatistikregisteret

  Oplysningerne i Lægemiddelstatistikregisteret bliver indberettet fra landets apoteker, sygehusapoteker (siden 1997), Statens Serum Institut og Danmarks Fødevareforskning hver måned. Siden oktober 2001 har også dagligvarebutikker, som sælger ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler, indberettet deres månedlige salg til registeret.

  Sundhedsdatastyrelsen får ca. 8 mio. indberetninger om måneden, svarende til ca. 96 mio. indberetninger på årsbasis.

  Ved receptsalg registreres ca. 30 forskellige oplysninger om den enkelte ekspedition. Af de vigtigste kan nævnes:

  • medicinbrugerens cpr nummer 
  • receptudstederens ydernummer 
  • oplysninger om den enkelte lægemiddelpakning 
  • ekspeditionstidspunkt 
  • udleveringssted 
  • lægens valg med hensyn til substitution 
  • pris 
  • tilskud 
  • refusionsordninger

  Sygehusene registrerer deres forbrug af medicin på afdelingskoden og ikke på patientens CPR-nummer. Det er derfor ikke muligt at følge den enkelte patients lægemiddelforbrug under indlæggelse på et hospital.

 • Data fra Lægemiddelstatistikregisteret til forskning

  Er du forsker og skal bruge data fra Lægemiddelstatistikregisteret i forbindelse med din forskning, kan du søge om adgang til sundhedsdata via Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.

  Læs mere om Forskerservice

 • Dokumentation af Lægemiddelstatistikregisteret

   Vil du vide, hvordan Sundhedsdatastyrelsen arbejder med data, kan du finde vores dokumentation af registrene på eSundhed

  Se dokumentation af Lægemiddelstatistikregisteret på eSundhed.dk

  Se hele Sundhedsdatastyrelsens dokumentationsområde på eSundhed

 • Indberetning af data til Lægemiddelstatistikregisteret

  I Danmark skal al salg af lægemidler indberettes til Lægemiddelstatistikregisteret. For at lave korrekte indberetninger ved salg af lægemidler er der nogle krav til, hvordan indberetningerne skal laves.

  Kravene til indberetning til Lægemiddelstatistikregisteret er beskrevet på retsinformation.dk i 'Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til Lægemiddelstatistik'.

  Se bekendtgørelse om indberetning til LSR

  Varenumre til brug ved indberetning, når lægemiddelpakningen ikke er forsynet med nordisk varenummer, er beskrevet i Bilag til bekendtgørelsen.

  Se seneste varenummerliste for lægemidler uden nordiske varenumre (PDF)

  Se Lægemiddelstyrelsen.dk for indberetning af salg af håndkøbslægemidler i butik

 • Adgang til lægemiddeldata
  • Sundhed- og Ældreministeriet og øvrige myndigheder inden for ministerområdet kan rekvirere analyser og statistikker 
  • Regionale konsulenter, der arbejder med fremme af rationel lægemiddelanvendelse, kan ligeledes bestille opgørelser fra registeret 
  • Læger har egenacces til registeret 
  • Borgere har egenacces i særlige tilfælde 
  • Forskere kan få adgang til Lægemiddelstatistikregisteret via Forskerservice hos Sundhedsdatastyrelsen og Forskningsservice hos Danmarks Statistik
  • For andre er der adgang til oplysninger i Lægemiddelstatistikregisteret via offentliggjort materiale fra Sundhedsdatastyrelsen

 • Se dine egne medicindata

  I Fælles Medicinkort (FMK) kan du se dine medicinkøb de sidste 2 år og dine vaccinationer siden 1996.

  Læs mere om Fælles Medicinkort

  Se dit medicinforbrug på sundhed.dk

  Hvis du har brug for en oversigt over køb af medicin på recept, der går længere tilbage end 2 år eller det er nødvendigt med oplysninger om egenbetaling, skal du sende en henvendelse til Sundhedsdatastyrelsen via din e-Boks. Vi sender dit udtræk retur til din e-Boks.

  Din henvendelse skal indeholde navn, CPR samt tidsperiode for udtræk. Når du sender mail fra E-boks skal du finde 'Sundhedsdatastyrelsen' under kategorien ’Offentlige myndigheder/Stat’ og vælg ’Henvendelse vedrørende indsigt i sundhedsdata’.

   Skærmbillede fra E-boks

  Hvis du er advokat og beder om udtræk på vegne af borger, skal henvendelsen ske via sikker mail til indsigt@sundhedsdata.dk. Henvendelse kan også ske via erhvervs e-Boks til ’Henvendelse vedrørende indsigt i sundhedsdata’ under Sundhedsdatastyrelsen.

  Din henvendelse skal indeholde navn, CPR, tidsperiode for udtræk samt fuldmagt.

LSR-data på eSundhed.dk

På eSundhed.dk kan du trække forskellige sundhedsdata fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister.