Landspatientregisteret (LPR)

Sundhedsdatastyrelsen samler alle informationer om undersøgelser og behandlinger på sygehuse i Landspatientregisteret.

Kontakt

Tekniske og datamæssige spørgsmål
Hvis du har tekniske eller datamæssige spørgsmål til indberetningen til Landspatientregisteret, kan du kontakte LPR-teamet.
E: LPRdata@sundhedsdata.dk

Patientregistrering
Hvis du har spørgsmål om patientregistrering i Landspatientregisteret, kan du skrive til nedenstående mail.
E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

Indsigt i dine data
Hvis du vil søge indsigt i de oplysninger, som er registreret om dig i Landspatientregisteret, kan du kontakte vores juridiske sektion.
Sådan får du indsigt i dine data

Presse
Hvis du er journalist, kan du kontakte Sundhedsdatastyrelsens pressemedarbejder.
E: sdspresse@sundhedsdata.dk

Forskning
Hvis du er forsker, kan du søge om sundhedsdata fra Landspatientregisteret til din forskning hos Forskerservice.
Forskerservice

Hver gang en person har været i kontakt med det danske sygehusvæsen i forbindelse med fx undersøgelser eller behandlinger, indberetter sygehusene en række oplysninger. Alle disse oplysninger samles som data i Landspatientregisteret, der administreres af Sundhedsdatastyrelsen. Oplysningerne kan eksempelvis beskrive, hvornår og hvor patienten er blevet indlagt, eller kan beskrive patientens diagnoser, undersøgelser, behandlinger, operationer m.m.

Landspatientregisteret er således et omfattende register, og det gør data fra registeret brugbare i mange forskellige sammenhænge.

Data fra LPR bliver eksempelvis brugt:

  • Som datagrundlag for flere af De nationale sundhedsregistre
  • I forbindelse med forskning inden for sundhedsområdet
  • Til overvågning af sygdomme og behandlinger
  • Til at følge aktiviteten på de enkelte sygehuse
  • Til at opgøre det samlede sygehusforbrug for regioner og kommuner

Sundhedsdatastyrelsen og Landspatientregisteret

Sundhedsdatastyrelsen har ansvar for drift og udvikling af Landspatientregistret. Derudover sørger Sundhedsdatastyrelsen for at udarbejde indberetningsvejledningen, så data fra sygehusenes patientregistreringer kan komme ind i registeret, og sørger for, at data i registeret bliver lagt til rette, så data kan bruges til analyser, forskning m.v.

Modernisering af Landspatientregisteret

For bl.a. at sikre en logisk datastruktur og gøre data i Landspatientregisteret lettere tilgængelig i forbindelse med fx statistik og forskning, har Sundhedsdatastyrelsen idriftsat en ny version af Landspatientregistret benævnt LPR3. Det tidligere register hed LPR2. Der blev åbnet for indberetning til LPR3 i marts 2019.

Læs mere om modernisering af Landspatientregisteret

Mere om Landspatientregisteret

LPR-data på eSundhed.dk

På eSundhed.dk kan du trække forskellige sundhedsdata fra Landspatientregisteret.