Landspatientregisteret er blevet moderniseret

Den nye udgave af Landspatientregisteret har banet vejen for forbedringer i data om patienternes kontakt med sygehusvæsenet til gavn for både patienter og sundhedsvæsen.

Sundhedsdatastyrelsen har moderniseret Landspatientregisteret, så indberetningerne bedre afspejler, hvordan patienternes kontakt med sygehusvæsenet har været. En af fordelene er, at det bliver nemmere at se, hvordan patienternes brug af sygehusvæsenet udvikler sig.

Det er blevet muligt at danne ægte patientforløb

En helt central forbedring i den nye udgave af Landspatientregisteret - også kaldet LPR3 - er, at enhver kontakt mellem patient og sundhedsvæsen indberettes som en selvstændig kontakt. Det er nu muligt at danne ’ægte patientforløb’, hvor alle relevante ydelser, der vedrører samme forløb, kobles sammen. Det giver en mere retvisende datamæssig understøttelse af den kliniske praksis på sygehusene, gør det muligt at adskille parallelle behandlingsforløb og forbedre monitoreringen af pakkeforløb og nationale kliniske retningslinjer.

Private sygehuse og klinikker indberetter nu i samme format og med samme krav til indhold som det offentlige sygehusvæsen.

Nyt LPR har givet databrud i 2019

Private leverandører har kunnet indberette i det nye LPR3-format siden den 1. januar 2019. De offentlige sygehuse overgik til LPR3-indberetning i perioden 1. februar – 3. marts 2019. Som bruger skal man være opmærksom på, at data i februar 2019 vil være en blanding af gammel og ny indberetning, at der er et databrud på grund af ændringen i indberetningsstruktur, og at datastrukturen fra og med 2019 er anderledes.