Register over Stofmisbrugere i Behandling (SIB)

Sundhedsdatastyrelsen er dataejer af SIB-registeret. Danmarks Statistik står for at indsamle oplysninger om personer indskrevet i stofmisbrugsbehandling efter Sundhedslovens §142.

Kontakt

Når en stofmisbruger ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling, skal kommunen tilbyde vederlagsfri stofmisbrugsbehandling. Det er de kommunale behandlingsinstitutioner, der indberetter oplysninger om stofmisbrugere i behandling til SIB.

Registeret har til formål at tilvejebringe oplysninger, der viser udviklingen af stofmisbrugere, som gennem deres bopæl visiteres i stofmisbrugsbehandling. Endvidere er formålet at opfylde Danmarks internationale forpligtigelser ifht. European Monitoring Centre of Drug and Drug Abusers, EMCDDA, at danne baggrund for Sundhedsstyrelsens løbende statistik på området og at bidrage med data til forskning.

Register over Stofmisbrugere i Behandling går i sin nuværende form tilbage til 1996. Data fra registeret bliver fx brugt til statistik i såvel nationale som internationale analyser og har derfor stor betydning i forbindelse med forskning og overvågning af sundheden.

I juni 2011 åbnede Stofmisbrugsdatabasen hos Danmarks Statistik, som  samler alle indberetninger på stofmisbrugsområdet ét sted. Indberetningen via SEI har været muligt indtil årsskiftet 2011/2012. I dag foregår al indberetning via den Stofmisbrugsdatabase hos Danmarks Statistik.

Mere om Register over Stofmisbrugere i Behandling (SIB)