Sygehusmedicinregisteret (SMR)

Oplysninger om medicinering på offentlige sygehuse samles i Sygehusmedicinregistret. Data skal bl.a. bruges til overvågning af lægemiddelsikkerhed, forskning og overblik over forbrug.

Kontakt

Tekniske og datamæssige spørgsmål
Hvis du har tekniske eller datamæssige spørgsmål til indberetningen til Sygehusmedicinregisteret, kan du skrive til nedenstående mail.
E: SMRpost@sundhedsdata.dk

Indsigt i dine data
Hvis du vil søge indsigt i de oplysninger, som er registreret om dig i Sygehusmedicinregisteret, kan du kontakte vores juridiske sektion.
Sådan får du indsigt i dine data

Presse
Hvis du er journalist, kan du kontakte Sundhedsdatastyrelsens pressemedarbejder.
E: sdspresse@sundhedsdata.dk

Forskning
Hvis du er forsker, kan du søge om sundhedsdata fra Sygehusmedicinregisteret til din forskning hos Forskerservice.
Forskerservice

Sygehusmedicinregisteret er et nyt register, der indeholder udvalgte oplysninger om medicinering på de offentlige sygehuse, fx oplysninger om præparatet, ordinationen, administrationen, diagnoser relateret til medicineringen samt pseudonymiserede oplysninger om patienten. Oplysningerne tager udgangspunkt i registrering af lægemiddeladministrationer i de regionale medicinmoduler.

Formålet med registeret er bl.a. overvågning af lægemiddelsikkerheden, bedre muligheder for at følge forbrug, forskning og understøttelse af klinisk kvalitetssikring.

Indberetning

Sygehusmedicinregisteret blev vedtaget med økonomiaftalen for 2017, hvor regeringen og Danske Regioner aftalte at etablere et nationalt individbaseret sygehusmedicinregister i regi af Sundhedsdatastyrelsen. Bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret trådte i kraft den 15. maj 2018, hvorefter regionerne begyndte at indberette data til Sundhedsdatastyrelsen.

Læs mere om indberetning til Sygehusmedicinregisteret

Udvikling af Sygehusmedicinregisteret

Registeret er endnu ikke fuldstændig komplet, da ikke alle lægemidler er registreret i de regionale medicinmoduler, men der arbejdes løbende på at få alle lægemidler, der bliver anvendt på sygehusene, med i registeret

I forlængelse af etableringen af Sygehusmedicinregisteret er der igangsat et nyt projekt - SMR2 - der bl.a. skal sikre komplette data i registeret og ikke mindst sikre mulighederne for at sammenstille data fra registeret med data fra andre af de nationale sundhedsregistre på et sikkert analysemiljø.

I SMR2 er der udviklet et idékatalog med forslag til nye anvendelsesmuligheder for data fra Sygehusmedicinregisteret – og fire forslag til løsningskoncepter. Idékataloget byggede på interviews med ca. 30 personer samt en større, virtuel workshop.

Læs idékataloget om nye anvendelsesmuligheder for SMR-data (PDF)

På grundlag af idékataloget har SMR2-projektets styregruppe udvalgt en delmængde af løsningskoncepterne, som efterfølgende er blevet beskrevet i et forslag til to be-design og roadmap for realisering.

Læs forslag til to be-design og roadmap (PDF)

SMR2-projektet løber til og med februar 2023.