Sygehusmedicinregisteret (SMR)

Oplysninger om medicinering på offentlige sygehuse samles i Sygehusmedicinregistret. Data skal bl.a. bruges til overvågning af lægemiddelsikkerhed, forskning og overblik over forbrug.

Sygehusmedicinregisteret er et nyt register, der indeholder udvalgte oplysninger om medicinering på de offentlige sygehuse, fx oplysninger om præparatet, ordinationen, administrationen, diagnoser relateret til medicineringen samt pseudonymiserede oplysninger om patienten. Oplysningerne tager udgangspunkt i registrering af lægemiddeladministrationer i de regionale medicinmoduler.

Formålet med registeret er bl.a. overvågning af lægemiddelsikkerheden, bedre muligheder for at følge forbrug, forskning og understøttelse af klinisk kvalitetssikring.

Indberetning

Sygehusmedicinregisteret blev vedtaget med økonomiaftalen for 2017, hvor regeringen og Danske Regioner aftalte at etablere et nationalt individbaseret sygehusmedicinregister i regi af Sundhedsdatastyrelsen. Bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret trådte i kraft den 15. maj 2018, hvorefter regionerne begyndte at indberette data til Sundhedsdatastyrelsen.

Læs mere om indberetning til Sygehusmedicinregisteret

Fortsat udvikling

Registeret er endnu ikke fuldstændig komplet, da ikke alle lægemidler er registreret i de regionale medicinmoduler, men der arbejdes løbende på at få alle lægemidler, der bliver anvendt på sygehusene, med i registeret

I forlængelse af etableringen af Sygehusmedicinregisteret er der igangsat et nyt projekt - SMR2 - der bl.a. skal sikre komplette data i registeret og ikke mindst sikre mulighederne for at sammenstille data fra registeret med data fra andre af de nationale sundhedsregistre på et sikkert analysemiljø. Det nye projekt løber til udgangen af 2022.