Register over Tvang i Psykiatrien (TIP)

Formålet med registeret er dels at danne grundlag for Styrelsen for Patientsikkerheds opgaver med tilsyn og overvågning og dels at tilvejebringe de nødvendige oplysninger til statistiske, planlægningsmæssige og styringsmæssige opgaver på psykiatriområdet.

Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 registreret for hver enkelt patient.

Endvidere registreres der lovpligtige indberetninger over antallet af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner. Embedslægeinstitutionen fører tilsyn med tvangsanvendelsen på psykiatriske afdelinger.

Elektronisk indberetning til Sundhedsstyrelsen af anvendelse af tvang på psykiatriske afdelinger er påbegyndt i 2005. Fra 1. marts 2012 er registeret overgået til Sundhedsdatastyrelsen.

Mere om Register over Tvang i Psykiatrien (TIP)

TIP-data på eSundhed.dk

På eSundhed.dk kan du trække forskellige sundhedsdata fra Registeret over Tvang i Psykiatrien.

Relateret indhold