Tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Det er lovpligtigt at indberette oplysninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling til Sundhedsdatastyrelsen.

Kontakt

Heidi Vendelbo Eichhorn Andersen E: hvea@sundhedsdata.dk T: 2127 2361

I juni 2017 blev ”Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile” vedtaget. Med denne lovgivning bliver det muligt at anvende specifikke tvangsforanstaltninger i forbindelse med somatisk behandling af varigt inhabile borgere over 15 år. Dette kan fx være demente eller udviklingshæmmede borgere.

Beslutningen om at sanktionere anvendelse af tvang sker på baggrund af en læge- eller tandlægefaglig beslutning.

Skal indberettes

Fra 1. januar 2018 træder ”Bekendtgørelse om pligt til indberetning og videregivelse af indberettede oplysninger om beslutninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile” i kraft.

Hermed bliver det lovpligtigt at indberette oplysninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling til Sundhedsdatastyrelsen.

Tvangsforanstaltninger der foregår på de offentlige sygehuse indberettes via Landspatientsregistret, mens institutioner i primærsektoren skal indberette oplysninger via Sundhedsdatastyrelsen Elektroniske Indberetningssystem (SEI).

Indberet via SEI

Der er udviklet et specifikt skema til indberetning i SEI.
Læs mere om  indberetning via SEI