Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Landspatientregisteret moderniseres

Implementeringen af LPR3 vil give udfordringer i en overgangsperiode, men bane vej for forbedringer til gavn for patienter og sundhedsvæsen

Sundhedsdatastyrelsen er i færd med at modernisere Landspatientregisteret, så indberetningerne bedre afspejler, hvordan patienternes kontakt med sygehusvæsenet har været. En af fordelene er, at det bliver nemmere at se, hvordan patienternes brug af sygehusvæsnet udvikler sig.

Nyt LPR gør det muligt at danne ægte patientforløb

En helt central forbedring i den nye udgave af Landspatientregisteret er, at alle kontakter registreres, også ambulante forløb. Samtidig bliver det muligt at danne ’ægte patientforløb’, hvor alle relevante ydelser, der vedrører samme forløb, kan kobles sammen. Det vil give en mere retvisende datamæssig understøttelse af den kliniske praksis på sygehusene, gøre det muligt at adskille parallelle behandlingsforløb og forbedre monitoreringen af pakkeforløb og nationale kliniske retningslinjer.

Samtidig vil indberetninger fra private leverandører ske i samme format som indberetningen fra det offentlige sygehusvæsen, så de nuværende forskelle i registrering bliver mindre. 

Nyt LPR giver databrud i 2019

Sundhedsdatastyrelsen åbner for, at private leverandører kan indberette i LPR3-format fra 1. januar 2019. De offentlige sygehuse overgår til LPR3-indberetning i perioden 1. februar – 3. marts 2019. Som bruger skal man være opmærksom på, at data i februar 2019 vil være en blanding af gammel og ny indberetning og at der vil være et databrud på grund af ændringen i indberetningsstruktur. Det er også væsentligt at være opmærksom på, at datastrukturen fra og med 2019 vil være anderledes.  

Overgangen til LPR påvirker kun i datakvaliteten i 2019. Det er forventningen, at data for 2018 vil være komplette og datakvaliteten som hidtil. 


Nyt LPR har betydning for data fra LPR i 2019

Moderniseringen af LPR har konsekvenser for adgangen til data fra 2019. Både hos indberetteren i regionerne og i Sundhedsdatastyrelsen arbejder man på, at overgangen til det nye LPR sker så hurtig som mulig. Erfaringerne er dog, at der vil være en periode, hvor kvaliteten af indberetningerne ikke er i top. Derfor vil der være en fase, efter overgangen til det nye LPR, hvor Sundhedsdatastyrelsen i tæt dialog med regionerne validerer kvaliteten af indberetningerne. Indtil kvaliteten er tilfredsstillende vil det ikke være muligt at få opdaterede data fra LPR, dvs. data efter 2018. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvornår leverancerne af LPR-data kan genoptages. Sundhedsdatastyrelsen vil senere orientere yderligere om status på overgangen til nyt LPR.