Sygehusmedicinregisteret (SMR)

Oplysninger om medicinering på offentlige sygehuse samles i Sygehusmedicinregistret. Data skal bl.a. bruges til overvågning af lægemiddelsikkerhed, forskning og overblik over forbrug.

Sygehusmedicinregisteret er et nyt register, der indeholder udvalgte oplysninger om medicinering på de offentlige sygehuse, fx oplysninger om præparatet, ordinationen, administrationen, diagnoser relateret til medicineringen samt pseudonymiserede oplysninger om patienten. Oplysningerne tager udgangspunkt i registrering af lægemiddeladministrationer i de regionale medicinmoduler.

Formålet med registeret er bl.a. overvågning af lægemiddelsikkerheden, bedre muligheder for at følge forbrug, forskning og understøttelse af klinisk kvalitetssikring.

Baggrund og tidsplan

Sygehusmedicinregisteret blev vedtaget med økonomiaftalen for 2017, hvor regeringen og Danske Regioner aftalte at etablere et nationalt individbaseret sygehusmedicinregister i regi af Sundhedsdatastyrelsen. Bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret trådte i kraft den 15. maj 2018, hvorefter regionerne begyndte at indberette data til Sundhedsdatastyrelsen. Siden er der arbejdet med at harmonisere og tilrettelægge de indkomne data samt kvalitetstjekke processerne for modtagelse og udstilling af data.

Projektet forventes afsluttet i begyndelsen af 2020, men udviklingen af registerets muligheder fortsætter.

Læs mere om indberetning til Sygehusmedicinregisteret