Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Sygehusmedicinregisteret (SMR)

Oplysninger om medicinering på offentlige sygehuse samles i det nye Sygehusmedicinregister. Registeret skal bl.a. bruges til overvågning af lægemiddelsikkerhed, forskning og overblik over forbrug.

Sygehusmedicinregisteret er et nyt register, der indeholder udvalgte oplysninger om medicinering på de offentlige sygehuse fx oplysninger om patienten, præparatet, ordinationen, administrationen og diagnoser relateret til medicineringen. Oplysningerne tager udgangspunkt i registrering af lægemiddeladministrationer i de regionale medicinmoduler.

Formålet med registeret er bl.a. overvågning af lægemiddelsikkerheden, bedre muligheder for at følge forbrug, forskning og understøttelse af klinisk kvalitetssikring.

Baggrund og tidsplan

Sygehusmedicinregisteret blev vedtaget med økonomiaftalen for 2017, hvor regeringen og Danske Regioner aftalte at etablere et nationalt individbaseret sygehusmedicinregister i regi af Sundhedsdatastyrelsen. Bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret trådte i kraft den 15. maj 2018, hvorefter regionerne begyndte at indberette data til Sundhedsdatastyrelsen. Der vil være en indkøringsfase med systemtest og evaluering af datakomplethed og kvalitet. Denne fase forventes at være afsluttet i efteråret 2018, hvorefter registeret vil indeholde data fra alle 5 regioner.

Læs mere om indberetning til Sygehusmedicinregisteret