Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Det er lovpligtigt at indberette oplysninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling til Sundhedsdatastyrelsen.

Kontakt

I juni 2017 blev ”Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile” vedtaget. Med denne lovgivning bliver det muligt at anvende specifikke tvangsforanstaltninger i forbindelse med somatisk behandling af varigt inhabile borgere over 15 år. Dette kan fx være demente eller udviklingshæmmede borgere.

Beslutningen om at sanktionere anvendelse af tvang sker på baggrund af en læge- eller tandlægefaglig beslutning.

Skal indberettes

Fra 1. januar 2018 træder ”Bekendtgørelse om pligt til indberetning og videregivelse af indberettede oplysninger om beslutninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile” i kraft.

Hermed bliver det lovpligtigt at indberette oplysninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling til Sundhedsdatastyrelsen.

Tvangsforanstaltninger der foregår på de offentlige sygehuse indberettes via Landspatientsregistret, mens institutioner i primærsektoren skal indberette oplysninger via Sundhedsdatastyrelsen Elektroniske Indberetningssystem (SEI).

Indberet via SEI

Der er udviklet et specifikt skema til indberetning i SEI. Det er muligt at downloade SEI og indberette direkte herfra.
Læs om SEI

Er du allerede oprettet som bruger i SEI og blot mangler adgang til skemaet til indberetning af beslutning om tvangsbehandling, kan du kontakte Servicedesk:
E:  servicedesk@sundhedsdata.dk 
T: 3268 3900 (hverdage 10-15)

Ønskes der at implementere indberetning i tredjepartssystemer, kan dette gøres ved at anvende snitfladen ’Tvang i Somatikken’.
Find snitfladebeskrivelsen her