Testamenter og organdonation

Sundhedsdatastyrelsen administrerer en række registre, hvor borgere kan registrere, om de ønsker fx at være organdonor, få livsforlængende behandling, eller om de blod- og vævsprøver, de afgiver i forbindelse med behandling, må bruges til forskning.

Registre om testamenter, organdonation og vævsanvendelse