Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Testamenter og organdonation

Sundhedsdatastyrelsen administrerer en række registre, hvor borgere kan registrere, om de ønsker fx at være organdonor, få livsforlængende behandling, eller om de blod- og vævsprøver, de afgiver i forbindelse med behandling, må bruges til forskning.

Registre om testamenter, organdonation og vævsanvendelse