Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Behandlingstestamenteregisteret

I Behandlingstestamenteregisteret kan borgere registrere deres ønsker for behandling, hvis de ligger for døden og ikke selv kan give besked. Behandlingstestamentet kan fra 1. januar 2019 oprettes på Sundhed.dk af borgeren selv.

Kontakt

Spørgsmål til Behandlingstestamenteregisteret: E: sikkerpost_lob@sundhedsdata.dk
Telefontid:

Mandag: 9-12
Tirsdag:  9-12
Onsdag: 9-15
Torsdag: 9-15
Fredag:   9-12

T: 4035 9766
Support

Hverdage: 10 - 14

E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3268 3900

Regeringen og Folketinget har i sundhedsloven vedtaget, at patienter selv kan bestemme i et behandlingstestamente, om de ønsker livsforlængende behandling i tre specifikke situationer. Den 1. januar 2019 træder ordningen med juridisk bindende behandlingstestamenter i kraft. Behandlingstestamentet kan udfyldes af borgeren selv på sundhed.dk fra kl. 18.00 den 1. januar 2019. 

I Behandlingstestamentet kan borgeren bestemme i 3 specifikke situationer:

  • Hvis lægerne vurderer, at døden alligevel er nært forestående
  • Hvis man bliver så svært invalideret, at man ikke længere kan klare sig selv hverken fysisk og mentalt.
  • Hvis man kommer i en tilstand, hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller behandlingen er forbundet med meget alvorlige og stærke smerter.

Det bliver også muligt at bestemme, at ens pårørende har det sidste ord i forhold til en beslutning om fravalg af behandling som ikke-uafvendeligt døende patient. Men de pårørende får kun det sidste ord, hvis patienten udtrykkeligt har skrevet det i behandlingstestamentet.

Borgerne vil også kunne bestemme i et behandlingstestamente, at man ikke ønsker at blive behandlet med tvang efter den nye lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, som trådte i kraft den 1. januar 2018, hvis man engang i fremtiden fx bliver dement og dermed varigt inhabil. 

Fra Livstestamente til Behandlingstestamente

Hvis man har oprettet et Livstestamente før 1. januar 2019 vil det stadig være gældende, og borgeren kan stadig rette i det og slette Livstestamentet. Man kan selvfølgelig også vælge at udskifte Livstestamentet med et behandlingstestamente, hvis man stadig er habil. Fra 1. januar 2019 kan man kun oprette Behandlingstestamenter.  

Herunder er der link til den pjece, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet til borgerne vedrørende behandlingstestamenteordningen. Der er desuden også en vejledning til hvordan man fra 1. januar kan oprette, ændre og tilbagekalde et behandlingstestamente.

Vejledning og adgang

For sundhedspersonale

FMK-online

Vejledning Livs/Behandlingstestamenteregister via FMK-online (PDF)
Adgang og vejledning

For borgere

Oprettelse af Behandlingstestamente på sundhed.dk
(åbnes 1. januar 2019 kl. 18)


Pjece vedr. oprettelse af Behandlingstestamente samt oprettelse ved indsendelse af blanket

Se mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside