Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Behandlingstestamenteregisteret

I Behandlingstestamenteregisteret kan borgere registrere deres ønsker for behandling, hvis de ligger for døden og ikke selv kan give besked.

Kontakt

Generelle spørgsmål til Behandlingstestamenteregisteret   E: sikkerpost_lob@sundhedsdata.dk T: 4035 9766
Telefontid:

Tirsdag:  10-12
Torsdag: 10-12

Regeringen og Folketinget har i sundhedsloven vedtaget, at patienter selv kan bestemme i et behandlingstestamente, om de ønsker livsforlængende behandling i tre specifikke situationer. Den 1. januar 2019 trådte ordningen, med juridisk bindende behandlingstestamenter, i kraft.

I Behandlingstestamentet kan du, som borger, bestemme i 3 specifikke situationer:

  • Hvis du ligger for døden, og behandlingen kun vil forlænge dit liv, men ikke vil betyde, at du får det bedre eller får lindret dine smerter.
  • Hvis du er så svækket af sygdom, ulykke eller alder, at du aldrig igen kommer til at kunne tage vare på dig selv fysisk og mentalt.
  • Hvis behandlingen kan betyde, at du overlever, men lægen vurderer, at de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af selve behandlingen vil være meget alvorlige og lidelsesfulde.

Det bliver også muligt at bestemme, om ens pårørende har det sidste ord i forhold til en beslutning om fravalg af behandling som ikke-uafvendeligt døende patient. De pårørende får kun det sidste ord, hvis patienten udtrykkeligt har skrevet det i Behandlingstestamentet.

Borgerne vil også kunne bestemme i et behandlingstestamente, at det ikke ønskes at blive behandlet med tvang efter den nye lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, som trådte i kraft den 1. januar 2018, hvis man engang i fremtiden fx bliver dement og dermed varigt inhabil.

Fra Livstestamente til Behandlingstestamente

Har du oprettet et Livstestamente før 1. januar 2019 vil det stadig være gældende, og du kan stadig se, ændre eller tilbagekalde dit Livstestamente. Det er også muligt at udskifte Livstestamentet med et Behandlingstestamente, hvis du stadig er habil. Fra 1. januar 2019 er det kun Behandlingstestamenter der kan oprettes.

Vejledning

For borgere

Behandlingstestamentet kan oprettes, ændres eller tilbagekaldes på Sundhed.dk:
Log på Behandlingstestamente via Sundhed.dk

På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kan du finde mere information om Behandlingstestamente :
Styrelsen for Patientsikkerhed om Behandlingstestamente 

Pjece vedr. oprettelse af Behandlingstestamente ved indsendelse af papirblanket:
Pjecen 'En god afslutning på livet'

Blanket til tilbagekaldelse af behandlingstestamente
Blanket til tilbagekaldelse af behandlingstestamente (PDF)

Papirblanket
I tilfælde af at du ikke har mulighed for at anvende digital selvbetjening via sundhed.dk, kan du benytte blanketten der findes i pjecen 'En god afslutning på livet' (se link til pjecen ovenfor). Hvis du gerne vil tilbagekalde behandlingstestamentet, skal du udfylde ovenstående blanket om tilbagekaldelse.
Den underskrevne papirblanket med afkrydsning(er) lægges i kuvert og sendes til:
Livstestamenteregistret Sundhedsdatastyrelsen, Ørestads Boulevard 5, 2300 København S.
OBS: Der kan i øjeblikket (forår 2020) forventes en længere svartid på papirblanketter.