Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Livstestamenteregisteret

I Livstestamenteregisteret har borgere kunnet registrere deres ønsker for behandling indtil den 1. januar 2019. Fra 1. januar 2019 er Livstestamentet afløst af Behandlingstestamente, og dermed kan borgeren ikke oprette nye Livstestamenter. Livstestamenterne er dog stadigt gældende, og man kan som borger stadig ændre eller tilbagekalde eksisterende Livstestamenter.

Kontakt

Generelle spørgsmål til Livstestamenteregistere:   E: sikkerpost_lob@sundhedsdata.dk T: 4035 9766
Telefontid:

Tirsdag:  10-12
Torsdag: 10-12

I Livstestamentet har borgeren kunne bestemme, at der ikke ønskes yderligere behandling, der forlænger livet, hvis døden er uafvendelig. Sundhedspersonalet skal altid undersøge om borgeren har registreret sin holdning i et Livstestamente.
Borgeren har desuden kunne registrere i Livstestamentet, at de ikke ønsker at blive behandlet for at forlænge livet, hvis sygdommen har medført så svær invaliditet, at de varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv, og der ikke er håb om bedring. Sundhedspersonale på sygehuse, plejehjem osv. kan slå op i Livstestamenteregisteret og se, om en patient har skrevet Livstestamente, hvis det skulle blive aktuelt.
Et Livstestamente træder først i kraft, når sundhedspersonalet og pårørende ikke længere kan komme i kontakt med borgeren og aldrig vil kunne komme det igen. Et Livstestamente giver ikke mulighed for aktiv dødshjælp.

Ændring eller tilbagekaldelse af eksisterende Livstestamente

Hvis du skulle fortryde dit Livstestamente, kan dit testamente ændres eller tilbagekaldes på Sundhed.dk. Hvis du kommer i en situation, hvor det er aktuelt, kan du også tilbagekalde testamentet over for det sundhedspersonale, der behandler dig for det givne behandlingsforløb du er i.

Det kan også være en god ide, at fortælle din familie om din beslutning. Situationen kan ellers være svær for dine pårørende, hvis den pludselig opstår. Det kan også være en god ide at tale med din læge om din beslutning.

Information

For borger

Via sundhed.dk kan du ændre eller tilbagekalde Livstestamentet, samt oprette Behandlingstestamente:
Log på Livstestamentet via Sundhed.dk

Papir-blanket om ændringer af Livstestamentet

I tilfælde af, at du ikke har mulighed for at anvende digital selvbetjening via sundhed.dk, kan du udfylde denne papir-blanket.
Den underskrevne papirblanket med afkrydsninger, lægges i kuvert og sendes til:
Livstestamenteregistret Sundhedsdatastyrelsen, Ørestads Boulevard 5, 2300 København S.
OBS: Der kan i øjeblikket (forår 2020) forventes en længere svartid på papirblanketter.

Blanket til ændring eller tilbagekaldelse af Livstestamente (PDF)

Læse mere om Livstestamentet her:
Styrelsen for Patientsikkerhed