Vævsanvendelsesregisteret

Vævsanvendelsesregisteret indeholder information om, hvilke borgere der har valgt, at deres biologiske materiale og/eller genetiske oplysninger ikke må bruges til forskning.

Kontakt

Vævsanvendelsesregisteret

Telefontid:
Tirsdag: 10-12
Torsdag: 10-12

Sundhedsdatastyrelsen holder lukket på helligdage, dagene op til påske, dagen efter Kristi Himmelfartsdag og dagene mellem jul og nytår.

E: sikkerpost_var@sundhedsdata.dk T: 4035 9766

Borgere kan beslutte, at biologisk materiale, som samles i forbindelse med behandling i sundhedsvæsnet, kun må bruges til deres behandling og til formål, der har en umiddelbar tilknytning hertil. Det samme gælder for genetiske oplysninger, som er udledt af biologisk materiale i forbindelse med behandling og opbevares af Nationalt Genom Center. 

Borgeren skal registrere denne beslutning i Vævsanvendelsesregisteret, som Sundhedsdatastyrelsen administrerer. Sundhedsdatastyrelsen har ikke adgang til biologisk materiale eller genetiske oplysninger, men varetager alene registreringer til Vævsanvendelsesregisteret.

Brug af biologisk materiale og genetiske oplysninger til forskning

Hvis biobanker ønsker at benytte biologisk materiale til fx forskning, er de forpligtet til at lave et opslag i Vævsanvendelsesregisteret for at sikre, at der ikke bliver brugt biologisk materiale fra personer, som er registreret i Vævsanvendelsesregisteret.

Hvis forskere ønsker at benytte genetiske oplysninger, som er opbevaret hos Nationalt Genom Center, så er Nationalt Genom Center forpligtet til at lave et opslag i Vævsanvendelsesregisteret for at sikre, at der ikke bliver brugt genetiske oplysninger fra personer, som er registreret i Vævsanvendelsesregisteret.

Forskningsprojekter, der ønsker at bruge biologisk materiale eller genetiske oplysninger, skal godkendes af en videnskabsetisk komité og af Datatilsynet.

Opslag i Vævsanvendelsesregisteret for biobanker

Biobanker skal lave opslag i Vævsanvendelsesregisteret via lukket eSundhed:

Slå op i Vævsanvendelsesregisteret på lukket eSundhed

Vejledning til Vævsanvendelsesregisteret når du har fået adgang (PDF)

For at kunne lave opslag i Vævsanvendelsesregisteret kræver det, at du har:

  • MitID Erhverv
  • en tildelt rolle i Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring (SEB)
  • adgang til Sundhedsdatanettet.

Se, hvem der er den regionale SEB-administrator, og søg om adgang til at slå op i Vævsanvendelsesregisteret:

Søg om adgang til Vævsanvendelsesregisteret via Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring

Læs mere om, hvordan du får adgang til Vævsanvendelsesregisteret:

Vejledning om adgang til Vævsanvendelsesregisteret via lukket eSundhed (PDF)

Registrering i Vævsanvendelsesregisteret for borgere

Læs, hvordan du som borger kan bestemme, hvad der skal ske med dit biologiske materiale og dine genetiske oplysninger:

Brug af biologisk materiale og genetiske oplysninger