Vævsanvendelsesregisteret

Vævsanvendelsesregisteret indeholder information om, hvilke borgere der har valgt, at deres blod- og vævsprøver og genetiske oplysninger udelukkende må bruges til egen behandling eller til formål, der er relateret til borgerens behandling.

Kontakt

Vævsanvendelsesregisteret

Telefontid:
Tirsdag: 10-12
Torsdag: 10-12

Sundhedsdatastyrelsen holder lukket på helligdage, dagen efter Kristi Himmelfartsdag og dagene mellem jul og nytår.

E: sikkerpost_var@sundhedsdata.dk T: 4035 9766

Siden 2004 har det været muligt for borgere at bestemme, hvad der skal ske med de blod- og vævsprøver, og siden 2018 også i forhold til genetiske oplysninger, som de afgiver i forbindelse med behandling. Det sker ved, at borgeren tilmelder sig Vævsanvendelsesregisteret, som administreres af Sundhedsdatastyrelsen.

Når biobanker ønsker at benytte blod- og vævsprøver, skal de derfor lave et opslag i Vævsanvendelsesregisteret for at sikre, at der ikke bliver brugt blod- og vævsprøver fra personer, som er tilmeldt registeret.

Opslag i Vævsanvendelsesregisteret for biobanker

Hvis en biobank skal lave opslag i Vævsanvendelsesregisteret, gøres det på det lukkede eSundhed:

Slå op i Vævsanvendelsesregisteret på lukket eSundhed

Vejledning til Vævsanvendelsesregisteret når du har fået adgang

For at kunne lave opslag i Vævsanvendelsesregisteret kræver det, at du har:

  • en digital medarbejdersignatur
  • en tildelt rolle i Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring (SEB)
  • adgang til Sundhedsdatanettet.

Se, hvem der er den regionale SEB-administrator, og søg om adgang til at slå op i Vævsanvendelsesregisteret:

Søg om adgang til Vævsanvendelsesregisteret via Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring

Læs mere om, hvordan du får adgang til Vævsanvendelsesregisteret:

Vejledning om adgang til Vævsanvendelsesregisteret via lukket eSundhed (PDF)

Tilmelding til Vævsanvendelsesregisteret for borgere

Læs, hvordan du som borger kan bestemme, hvad der skal ske med dine blod- og vævsprøver og genetiske oplysninger:

Brug af vævsprøver og genetiske oplysninger