Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) giver borgere og sundhedsprofessionelle adgang til oplysninger om borgernes medicin og vaccinationer. Formålet med medicinkortet er at forhindre fejlmedicinering.

Kontakt

Åse Grønborg Sørensen Klinisk koordinator E: aags@sundhedsdata.dk T: 3268 9102
Lars Seidelin Knutsson Teamleder E: lskt@sundhedsdata.dk T: 3268 9190

Fælles Medicinkort sikrer overblik over borgerens aktuelle medicinering. Borgeren og de sundhedsprofessionelle, som har en borger i behandling, har med Fælles Medicinkort nem adgang til opdaterede medicinoplysninger.

Sundhedsprofessionel

I Fælles Medicinkort kan du som sundhedsprofessionel se oplysninger om borgerens medicin, når det er relevant i forbindelse med borgerens behandling. Du kan desuden registrere og ændre i oplysningerne.

Borger

I Medicinkortet kan du bl.a. få overblik over din medicin, dine recepter og se hvor mange udleveringer du har tilbage samt anmode din læge om receptfornyelse.

It-professionel

Ca. 40 systemer har integration til Fælles Medicinkort. Find link til dokumentation, specifikationer og krav samt vejledning vedrørende support til it-professionelle, der arbejder med systemintegration til FMK.