Baggrund og organisering af FMK

Fælles Medicinkort skaber overblik over den enkelte borgers aktuelle medicinering. Læs mere om baggrund, status og organisering af FMK.

Baggrund

Fælles Medicinkort blev udviklet for at øge patientsikkerheden ved at sikre et samlet overblik over borgerens aktuelle og komplette medicinering.

Status

Fælles Medicinkort er i dag implementeret hos de praktiserende læger, på hospitalerne, i kommunerne og på apotekerne. Følg status for ajourføring og videreudvikling af FMK.

Organisering

Ansvaret for drift og videreudvikling af FMK ligger i Programmet for Fælles Medicinkort. Programmet referer til FMK styregruppen, som referer til den nationale bestyrelse for sundheds-it.