Status for Fælles Medicinkort

Fælles Medicinkort er i dag implementeret hos de praktiserende læger, på hospitalerne, kommunerne og apoteker. Følg status for ajourføring og videreudvikling af FMK.

Kontakt

Åse Grønborg Sørensen   E: aags@sundhedsdata.dk T: 9133 4817
Lars Seidelin Knutsson E: lskt@sundhedsdata.dk T: 2211 7888

Programmet for Fælles Medicinkort følger i dag driften og videreudviklingen af FMK-løsningen. Udvikling og parallelle aktiviteter i programmet godkendes i FMK governance, hvor bl.a. regioner, kommuner, PLO og apoteks deltager.

Se FMK Landkort (PDF)

FMK Roadmap

FMK roadmap giver et overblik over de planlagte centrale idriftsættelser af nye FMK snitflader samt lukning af gamle FMK snitflader. I roadmappet ses også frist for ibrugtagning af ny FMK funktionalitet i de lokale FMK løsninger.

FMK roadmap behandles og godkendes af i FMK Styregruppen.

Se FMK roadmap (PDF)

Handlingsplan

I 2014 besluttede den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it i samarbejde med Danske Regioner og KL, at følge en fuld og korrekt anvendelse af det Fælles Medicinkort. Aktiviteterne blev opsummeret i en handlingsplan, som fortsat er forankret i FMK styregruppen, og rapporteres til Den nationale bestyrelse for Sundheds-it.

Se mere om handlingsplanen (PDF)