Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Baggrund og vision for FMK

Fælles Medicinkort skaber overblik over den enkelte borgers aktuelle medicinering.

Kontakt

Support Hverdage kl. 9 -15 E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3268 3900
Åse Grønborg Sørensen Klinisk koordinator E: aags@sundhedsdata.dk T: 3268 9102
Lars Seidelin Knutsson Program leder E: lskt@sundhedsdata.dk T: 3268 9190

Medicineringsfejl er et problem i sundhedssektoren i dag. Mange medicineringsfejl opstår på grund af manglende overblik over patienternes samlede medicinering specielt i overgangene mellem sektorerne fx mellem sygehus og praktiserende læge.

Da mange borgere behandles flere forskellige steder, kan det være svært at skabe sig et samlet overblik over den aktuelle og komplette medicinering. Det kan samtidig være svært for borgeren selv at huske alle aktuelle lægemiddelordinationer og de konkrete handelsnavne på lægemidlerne. Det betyder, at behandleren let kan få forkerte eller mangelfulde oplysninger om medicineringen. De utilstrækkelige informationer om den aktuelle medicinering kan føre til medicineringsfejl, der i værste fald kan skade borgeren.

Formål og vision

Fælles Medicinkort (FMK) skal sikre, at borgere og relevante personer, som har borgeren i behandling, har adgang til korrekte og opdaterede medicinoplysninger.

De lokale systemer har udviklet en integration til FMK, hvilket betyder, at de sundhedsfaglige kan se, hvilken medicin der er registreret for borgeren direkte igennem det lokale system. Herudover kan lægen tilføje, ændre og fjerne (seponere) lægemiddelordinationer, så FMK til stadighed afspejler borgerens aktuelle medicinering. Opdateringen forudsætter, at læger og andre relevante brugere løbende opdaterer FMK, når der ændres i borgerens medicinering. Når registreringen er foretaget i den lokale integration af FMK, vil medicinoplysningerne efterfølgende blive synkroniseret med det centrale FMK. Derved er de oplysninger, som brugerne har registreret, altid til rådighed for relevante behandlere.

I forbindelse med konsultation hos praktiserende læger, indlæggelse, udskrivelse eller ambulant behandling på sygehus, vil lægerne hurtigt og sikkert kunne tilgå FMK og få adgang til de medicinoplysninger, som er registreret om den enkelte borger. Derved er det blevet muligt at få adgang til seneste medicinoplysninger direkte igennem egne systemer.

Lovgivning

 • Sundhedsloven

  I maj 2010 blev der vedtaget nogle ændringer til sundhedsloven som beskriver Fælles Medicinkort og dets anvendelse. Det er nu præciseret i sundhedsloven, hvilke faggrupper der har adgang til FMK og hvornår de har adgang til oplysningerne i FMK.

  Læs tillæg til sundhedsloven

  Læs hele sundhedsloven

 • Bekendtgørelsen for FMK

  I maj 2014 blev bekendtgørelsen for FMK vedtaget. I bekendtgørelsen er detaljeret beskrevet, hvilke faggrupper og personkredse, der har adgang til FMK samt hvilke rettigheder og pligter, der er knyttet til de enkelte faggrupper.

  Læs bekendtgørelsen for FMK

Databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Den 25. maj 2018 trådte databeskyttelsesforordningen - også kendt som GDPR (General Data Protection Regulation) - i kraft i Danmark og de øvrige EU-lande. Forordningen er en videreførelse af reguleringen i den gældende persondatalov og skal styrke beskyttelsen af personoplysninger.
For Det Fælles medicinkort er bekendtgørelsen samt sundhedsloven fortsat gældende. Det betyder, at du som sundhedsfaglig bruger ikke skal foretage dig yderligere i forhold til GDPR,  når det vedrører FMK.

Adgang til FMK