FMK for it-professionelle

Her finder du link til dokumentation, specifikationer og krav, som du skal kende, hvis du skal arbejde med integration af FMK, samt information om support.

Kontakt

Åse Grønborg Sørensen   E: aags@sundhedsdata.dk T: 9133 4817
Lars Seidelin Knutsson E: lskt@sundhedsdata.dk T: 2346 7056

Support

Sundhedsprofessionelle på hospitalerne, i primærsektoren (praktiserende læger, speciallæger, vagtlæger, tandlæger, kommuner, bosteder mv.) og på apoteker skal kontakte it-supportfunktion i den enkelte region, kommune eller hos den enkelte lægepraksissystemleverandør eller apotekssystemleverandør for at anmelde it-supportsager vedrørende FMK.

De regionale og kommunale it-supportfunktioner og support hos lægepraksis- og apotekssystemleverandører kan kontakte den Nationale Servicedesk telefonisk eller via en webformular:

Hastehenvendelser skal meldes via telefon til den Nationale Servicedesk på 3314 3900.

Afklaring inden henvendelse til Servicedesk

For at sikre hurtigst mulig afhjælpning af problemer skal du som leverandør eller it-supportfunktion afklare følgende inden du henvender dig til Servicedesk:

 • Har jeres supportfunktion visiteret sagen?
 • Er det udelukket, at der er lokale problemer med strøm, LAN, etc.?
 • Har EPJ-/EOJ-/LPS-/apotekssystemleverandøren været inddraget og har de visiteret fejlen?

Når du henvender dig til Servicedesk, skal de have følgende oplysninger

 • Uddybende beskrivelse af fejlsituation
 • Kontaktperson inkl. telefonnummer, e-mail
 • Oplysninger om, hvem der har visiteret sagen i kundens egen it-supportfunktion
 • Resultat af undersøgelse for lokale forhold, strøm, LAN, etc.
 • Teknisk kontaktperson inkl. navn, e-mail, telefon og træffetider
 • Applikationsnavn, installationsadresse/-lokation
 • Kontaktperson hos EPJ-/EOJ-/LPS-/apotekssystemleverandør, hvis denne har været involveret
 • Specielle forhold omkring adgang og kontaktpersoner