Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Dosisdispensering

Dosisdispenseret medicin er medicin, som er pakket på apotek, i doseringsposer til borgeren. Lægen vurderer, om en borger er egnet til at få dosisdispenseret medicin, og kan ordinere dosisdispenseret medicin.

Kontakt

Åse Grønborg Sørensen Klinisk koordinator E: aags@sundhedsdata.dk T: 3268 9102
Lars Seidelin Knutsson Program leder E: lskt@sundhedsdata.dk T: 3268 9190

Denne video kommer fra vores YouTube-kanal. Vær opmærksom på, at YouTube sætter en eller flere cookies, når du afspiller video. Læs mere om cookies

Fra 2020 introduceres dosisdispenseringskortet som en ny funktionalitet i FMK, som gør det nemt, overskueligt og sikkert for lægen at ordinere og justere de lægemidler, der er egnet til dosisdispensering.

Løsningen forventes idriftsat medio 2020.

Nemt, overskueligt og sikkert, fordi:

 • Når lægen opretter dosisrecepter i FMK, kan lægen se, hvornår dosisperioden starter og slutter, hvornår der er tidsfrist for ændringer, og hvornår ændringer træder i kraft. 
 • Når lægen laver ændringer til en lægemiddelordination, bliver dosisdispenseringskortet automatisk opdateret med kommende ændringer.
 • Alle sundhedspersoner kan se dosisdispenseringskortet i deres eget system.
 • Når lægen vil sætte dosisdispensering i bero eller genoptage dosisdispensering, kan de gøre det i deres eget system. 
 • Når dosisrecepten er ved at løbe ud, sender FMK en påmindelse til egen læge.

Læs mere om dosispakket medicin under Spørgsmål og svar

Nyt om FMK dosisdispensering

 • Pilotdrift af dosisdispensering
  Den 20. februar 2020 er der er startet pilotdrift for en mindre gruppe borgere på Kastrup og Sønderbro Apotek på Amager. Pakkegrupperne er oprettet til 2 plejehjem, og Sundhedsdatastyrelsen har et tæt samarbejde med disse, desuden følger Sundhedsdatastyrelsen flowet i pakkegrupperne. Det EOJ system, der anvendes på plejecentrene, er ligeledes informeret om pilotdriften.
 • FMK dosiskort (PDF-filer)

  FMK dosiskort (pdf-filen) er idriftsat mandag d. 24 februar 2020. Dosiskortet har været på testmiljøerne og er løbende blevet tilrettet ifølge kommentarer fra FMK Klinisk brugergruppe og FMK Tværsektorielt Forum. Hvis borgeren modtager dosisdispenseret medicin, der håndteres af apotekets interne dosismodul, og altså endnu ikke er overført til FMK dosisdispenseringskortet, fremgår dette af Pdf-filen. Dette er en overgangsfase, frem til alle dosiskort er overført til FMK.

  • For borgere, der modtager dosisdispenseret medicin, der endnu ikke håndteres via FMK vil pdf-filen indeholde en liste over de lægemidler, der har en DD recept tilknyttet. Dette vil i overgangsfasen betyde, at der i princippet kan genereres en pdf-fil for alle borgere, der er modtager dosisdispensering. Pdf-filen giver dog først ny information, når der er oprettet et dosisdispenseringskort på FMK. I mange løsninger tilbydes print af pdf-filen kun for borgere, hvor der eksisterer et FMK dosisdispenseringskort. Der kan dog være løsninger, der tilbyder at generere pdf-filen for alle borgere med DD og det vil altså medføre, at der kan være tilfælde, hvor pdf-filen udelukkende indeholder en liste af DD recepter (uden angivelse af dosisrulleperioder, tidsfrist mm.)

  Sundhedsdatastyrelsen er i løbende dialog med apoteksleverandørerne, hvor FMK dosiskort er i pilottest.

 • Hvad skal man være opmærksom på, hvis borgerens medicin er på FMK dosiskort?
  Du kan se FMK dosiskort som pdf-fil samt oplysninger om tidsfrist for pakning og dosisrulleperioder. Ved ændring af medicin, skal ordinationen, som vanligt, ændres på FMK og lægen skal sikre sig, at der er en åben dosisrecept tilknyttet ordinationen.
  De ekspederede dosisdispenseringsruller optræder som effektueringer på ordinationen og ikke som tidligere som udleveringer koblet til recepten.
 • Hvad skal man være opmærksom på, hvis borgerens medicin endnu ikke er på FMK dosiskor?
  Ved ændring af medicin, skal ordinationen, som vanligt, ændres på FMK. Der skal oprettes en ny DD recept med dosisændring til apoteket. Recepter der ikke er tilknyttet en aktiv ordination skal annulleres.
  De ekspederede dosisdispenseringsruller optræder som udleveringer på recepterne.
 • Gældende for alle med dosispakket medicin

  Skal borgerens dosispakning sættes i bero ved indlæggelse eller genoptages, kræver det kontakt til apoteket, som vanligt.

  Er der spørgsmål til funktionalitet af dosisdispensering i dit system, skal der tages kontakt til egen support.