Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Spørgsmål og svar om FMK dosisdispenseret medicin

Sundhedspersoner og øvrige interessenter kan finde svar på nogle oftest stillede spørgsmål.

Kontakt

Åse Grønborg Sørensen Klinisk koordinator E: aags@sundhedsdata.dk T: 3268 9102
Lars Seidelin Knutsson Program leder E: lskt@sundhedsdata.dk T: 3268 9190

Spørgsmål og svar om dosisdispenseret medicin

 • Hvad er en dosisdispenseringsrecept?
  En dosisdispenseringsrecept er en recept, hvor der er markeret at lægemidlet skal dosispakkes. Dosisrecepten er katalysator for at lægemiddelordinationen vises på dosisdispenseringskortet og apoteket kan få adgang til lægemiddelordinationen. Hvis en lægemiddelordination, der dosispakkes mister sin dosisdispenseringsrecept eller den udløber, vil apoteket ved næste pakning af medicin se at lægemiddelordinationen ikke har en gyldig dosisdispenseringsrecept.
 • Hvordan opretter lægen dosisdispensering?
  Lægen opretter lægemiddelordination på FMK og der udstedes en tilhørende dosisdispenseringsrecept. Ved udstedelse af dosisdispenseringsrecept bliver lægemiddelordinationen overført til det elektroniske dosisdispenseringskort på FMK.
 • Hvordan justerer eller seponerer lægen en lægemiddelordination?
  Ved justering af lægemiddelordinationen er det ikke nødvendigt for lægen at foretage ændringer på dosisdispenseringsrecepten, da ændringen afspejles automatisk på dosisdispenseringskortet. Ved seponering af en dosisdispenseret lægemiddelordination afspejles det ligeledes automatisk på dosisdispenseringskortet, af hensyn til generel oprydning bør lægen annullere den tilhørende åbne dosisdispenseringsrecept.
  I overgangsfasen indtil borgerens dosisdispenseringskort er elektronisk på FMK, skal lægen ved justering af lægemiddelordination annullere den åbne dosisrecept og udstede en ny dosisrecept med justeret dosering. Ved seponering af lægemiddelordinationen skal dosisrecepten annulleres.
 • Kan FMK vise et dosisdispenseringskortet, før apotekerne implementerer dosisdispenseringskort i deres system?
  Der vises et tomt dosisdispenseringskort, hvor det fremgår at apotekerne implementerer digitaliseret dosisdispenseringskort i 2020.
  Sundhedsdatastyrelsen vil sikre, at de apoteker der har en mindre afprøvning af dosisdispenseringskort er i tæt dialog med borgers sundhedspersoner og tilhørende praksislæge. Når apoteket har oprettet et dosisdispenseringskort og indrapporterer ekspeditionsoplysninger til FMK, vil anvendersystemer vise de informationer.
 • Hvordan vises det på dosisdispenseringskortet, hvis der er flere udleveringsapoteker med forskellige datoer for udlevering?
  I de tilfælde hvor en borger modtager dosispakket medicin fra mere end et udleveringsapotek, vil der være 2 dosisdispenseringskort, de er præsenteret på samme pdf-print. Der vil være sideskifte mellem de 2 dosisdispenseringskort samt apotekerne vil navngive de enkle dosisdispenseringskort. Hvert dosisdispenseringskort indeholder den medicin som udleveres fra det pågældende apotek.
 • Hvad vises på dosisdispenseringskortet hvis en lægemiddelordination er på pause?
  Det vil stå på dosisdispenseringskortet såfremt der er pause på den enkle lægemiddelordination. Apoteket ser lægemiddelordinationen, når der pakkes og modtager pauseringer fra FMK. Apoteket vil følge lægemiddelordination og undlade at pakke, den enkle lægemiddelordination med pausering, i næstkommende dosisdispenseringspakning. Ordinerer lægen en her og nu pauseringen og skal den gælde i aktuelle dosisrul, der er pakket, betragtes det som akut ændring. Ved akut ændring skal lægen kontakte apoteket, og dem der varetager medicinadministrationen.
 • Hvad er forskel på et udleveringsapotek og et pakkeapotek?
  Udleveringsapotek, er det apotek, der har ekspederet recepter og har den faglige vurdering af dosisdispenseringskortet. Pakkeapotek, er det apotek, der har pakket dosisrullerne efter dosisdispenseringskortet.
 • Bero er en ny funktionalitet på FMK. Hvad betyder det når dosisdispenseringskortet er i bero?
  Når lægen sætter dosisdispenseringskortet i bero i FMK betyder det, at Apoteket ikke dosispakker næstekommende udlevering af medicin til borgeren.
 • Hvad betyder det at genoptage dosisdispensering?
  Vurderer lægen at en borger skal genoptage dosisdispensering fx efter borgeren har været indlagt kan lægen genoptage dette i FMK. Apoteket vil dosisdispensere medicin fra næstekommende pakning. Såfremt ordinationer skal justeres eller seponeres kan lægen tilrette ordinationer på FMK og sikre at der er tilhørende recepter.
  Vurderer lægen at dosisdispensering skal genoptages akut, skal lægen fjerne markering for bero, sikre korrekt medicinering på FMK med tilhørende DD recepter, ringe til apotek og aftale akut dosispakning.
 • Hvem sætter dosisdispenseringskortet i bero, hvis en læge ringer til apoteket og beder om, at dosisdispensering sættes i bero?
  Det er en lægefaglig vurdering hvorvidt dosisdispenseringskort skal sættes i bero ifølge receptbekendtgørelsen. Det er udelukkende læger der kan sætte dosisdispenseringskort i bero og genoptage dosisdispensering i FMK, i deres eget anvendersystem.
  Det bliver ikke tilladt at anvende BERO funktionen via FMK, før alle apoteks- og ordinationssystemer kan anvende funktionaliteten via FMK.
 • Hvad betyder tidsfrist for ændringer på dosisdispenseringskortet?
  Apotekets dato for hvornår de ”fastlåser” kortet og forbereder pakning af næste dosisdispenseringsrulle. Hvis der er akutte ændringer efter tidsfristen skal lægen altid ringe eller faxe Apoteket.
 • Kan sygehuse modtage receptfornyelsesanmodninger på recepter?
  Nej, sygehusene modtager ikke receptfornyelsesanmodninger.
 • Hvilken gyldighed har en dosisdispenseringsrecept?
  En dosisdispenseringsrecept har en gyldighed på 2 år, medmindre at gyldigheden er aktivt afkortet.