Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

FMK Governance

I 2016 blev tværsektoriel governance for FMK etableret. FMK Governance fora skal sikre en sikker og stabil drift af FMK samt koordinering og prioritering af ønsker til videreudvikling af systemet.

Kontakt

Support Hverdage kl. 9 -15 E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3268 3900
Åse Grønborg Sørensen Klinisk koordinator E: aags@sundhedsdata.dk T: 3268 9102
Lars Seidelin Knutsson Program leder E: lskt@sundhedsdata.dk T: 3268 9190

Governance-modellen sætter rammerne og principperne for systemforvaltningen og programorganiseringen.

FMK programmet gennemføres med repræsentation af parterne i programmet, som også er repræsenteret i alle governance fora:

 • Regionerne repræsenteret gennem Danske Regioner og regionale repræsentanter
 • Kommunerne repræsenteret gennem KL
 • Praktiserende læger repræsenteret gennem PLO
 • MedCom
 • Apotekerne repræsenteret gennem Apotekerforeningen
 • Sundhed.dk
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Sundhedsministeriet

Se governance for FMK program/projekt (PDF)

Se governance for FMK systemforvaltning (PDF)

Mere om FMK Governance

 • Den nationale bestyrelse for national sundheds-it

  fastlægger de strategiske, organisatoriske og økonomiske rammer for systemforvaltninger af FMK.

  Læs mere om bestyrelsen

 • Styregruppen for fællesoffentlig systemfortaltning af sundheds-it (FSI)

  er porteføljestyregruppe for en række tværsektorielle løsninger, heriblandt FMK.

  Læs mere om Styregruppen

 • FMK National koordinationsgruppe
  FMK National koordinationsgruppe repræsenterer forretningen. Gruppen skal bidrage til at kvalificere og prioritere forslag til ny eller ændret funktionalitet til FMK og bl.a. udarbejde flerårige roadmaps for FMK. Gruppen sætter retning- og godkender for de underliggende fora i FMK. Gruppen kan igangsætte, omprioritere eller stoppe aktiviteter i systemforvalterorganisationen indenfor de aftalte økonomiske rammer. Gruppen har endvidere en rolle i at koordinere på tværs af undergrupper og med FMK programgruppen.
 • FMK Kliniske Brugergrupper
  Gruppen varetager opsamling, kvalificering og indledningsvis prioritering af brugeres ønsker til udvikling af FMK. Det kan for eksempel være ønsker om ny funktionalitet i FMK eller ændringer i brugergrænsefladen.
 • FMK National teknikergruppe
  FMK National teknikergruppe er en teknikergruppe, der koordinerer den tekniske udvikling mellem den centrale FMK løsning og de lokale FMK løsninger. Teknikergruppen afholder møde hos udviklingsleverandøren af den centrale FMK løsning flere gange årligt. På møderne drøfter gruppen idriftsatte og kommende FMK versioner samt national infrastruktur, der anvendes i FMK, men også aktuelle tekniske eller driftsmæssige udfordringer i forhold til FMK.
 • FMK CAB (advisory board)
  FMK CAB er teknisk arkitekturforum, der fungerer som change advisory board til FMK systemforvaltning.  Det betyder, at FMK CAB har en central rådgivende funktion for FMK systemforvaltning vedrørende udviklings- og driftsmæssige problematikker i relation til FMK. Formålet med FMK CAB er at sikre, at FMK udvikles inden for rammerne af de nationale og tværsektorielle arkitekturprincipper og standarder. 
 • FMK National driftsgruppe
  Gruppen varetager opsamling, kvalificering og indledningsvis prioritering af ønsker, som opstår fra den daglige drift af FMK. Det drejer sig om drifts- og supportmæssige behov og udfordringer som for eksempel oppetid, brugerstyring og supportmuligheder. Gruppen har derudover dialog om overholdelse af SLA, og udfordringer i forhold til drift herunder support.
 • FMK Programgruppen
  FMK programgruppe har ansvaret for gennemførelse og koordinering af de projekter og initiativer, som indgår i FMK-programmet. Gruppen skal derfor følge op på programmets fremdrift og koordination af alle projekter, aktiviteter og processer, der indgår i et program. De skal også følge op på monitorering af implementering og anvendelse af de konkrete projektleverancer. Program-gruppen har endvidere ansvar for at eskalere kritiske afvigelser inden for programmets rammer i tide, til programstyregruppen.