Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Spørgsmål og svar om FMK

Se ofte stillede spørgsmål og svar om Fælles Medicinkort (FMK).

Kontakt

Support Hverdage kl. 9 -15 E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3268 3900
Åse Grønborg Sørensen Klinisk koordinator E: aags@sundhedsdata.dk T: 3268 9102
Lars Seidelin Knutsson Program leder E: lskt@sundhedsdata.dk T: 3268 9190

Spørgsmål og svar om FMK

 • Hvad er FMK?

  Fælles Medicinkort er en løsning, hvor alle danskeres medicinoplysninger gemmes i en central database hos Sundhedsdatastyrelsen. Databasen indeholder oplysninger om alle danske borgeres elektroniske recepter samt udleverede receptpligtige lægemidler igennem de seneste to år.

  Når alle der behandler borgeren anvender FMK, vil FMK ligeledes indeholde en opdateret liste over borgerens aktuelle lægemiddelordinationer.

  Oplysningerne på FMK deles på tværs af sektorer og vil være tilgængelige for sundhedspersoner i deres lokale it løsninger, når de har borgeren i aktuel behandling, og opslaget er relevant for den pågældende behandling.

 • Hvad er formålet med FMK?

  Formålet med FMK er:

  • At reducere antallet af medicineringsfejl der opstår på grund af manglende oplysninger om borgers medicinering, når man skal håndtere borgerens medicin eller når borgeren behandles hos forskellige læger
  • At reducere antallet af genindlæggelser på grund af medicineringsfejl
  • At reducere tidsforbruget til afklaring af borgers aktuelle medicinoplysninger
 • Hvordan er FMK finansieret?

  ABT-fonden (fonden til Anvendt Borgernær Teknologi) har støttet programmet med 200 mio. kr. til udvikling af den centrale løsning og bidrag til de regionale udviklings- og implementeringsomkostninger. De øvrige omkostninger dækkes af regionerne, KL og leverandører af it-systemer.

 • Hvor langt er implementeringen af FMK?

  I juni 2009 indgik regeringen økonomiaftale med Danske Regioner og KL om regionernes og kommunernes økonomi for 2010. Af disse aftaler fremgår det, at Fælles Medicinkort skal være etableret og implementeret i samtlige regioner (på sygehusene) og hos praktiserende læger inden udgangen af 2011. Dette mål blev ikke nået, men ved udgangen af 2014 anvender alle praktiserende læger FMK og FMK er tilgængelig på alle sygehuse.

  I dag har 92 % af kommunerne og taget FMK i brug. Det forventes at de resteredne kommuner i løbet af foråret 2016 vil have implementeret FMK i deres systemer.

  Se statistik over anvendelse og udbredelse 

  Bekendtgørelsen kan findes her

 • Hvem har adgang til FMK?

  Relevante sundhedspersoner har adgang til FMK, når de har borgeren i aktuel behandling, og opslaget er relevant for den pågældende behandling. Praktiserende læger kan ligeledes foretage opslag på egen patienter med henblik på at sikre korrekt og hensigtsmæssig behandling.

  Se bekendtgørelsens kapitel 4 for præcisering af hvilke personer, der har adgang til FMK.

 • Hvilke rettigheder har de forskellige faggrupper?

  Læger og tandlæger kan foretage alle handlinger (oprette nye ordinationer, stoppe en behandling, ændre i behandlingen, etc.) på FMK. De øvrige faggrupper har begrænsede rettigheder jf. gældende lovgivning.

 • Hvordan får man som sundhedsprofessionel adgang til FMK?

  Som sundhedsfaglig får man adgang gennem eget system, som har integration til Fælles Medicinkort eller via fmk-online.dk  eller sundhed.dk

  For at få adgang til FMK skal man benytte sin digitale medarbejdersignatur. På den måde kan man sikre og kontrollere, hvem der haft adgang til FMK. 
  Medarbejdersignaturen skal indeholde medarbejderens navn og CPR-nummer.

  Medarbejdere i praksissektoren og på sygehusene vil have adgang til deres lokale FMK integration i 9 timer efter første login.

 • Hvad er en digital medarbejdersignatur/medarbejdercertifikat?

  En digital medarbejdersignatur bruges i virksomheder og på sygehuse med henblik på elektronisk at vise den pågældendes identitet. Medarbejdersignaturen viser, hvem man er, i hvilken virksomhed man er ansat og indeholder navn og CPR-nummer. Medarbejdersignaturen udstedes og administreres af DanID.

 • Hvordan får man som borger adgang til FMK?

  Borgerne kan få adgang til eget medicinkort (FMK) via sundhed.dk
  Borgeren skal anvende NemID for at logge ind på FMK. 
  På sundhed.dk er det muligt for borgeren at se, hvem og hvornår der har foretaget opslag på medicinkortet. Oplysningerne findes under 'Min Log'. 

 • Hvilke lægepraksissystemer har integreret til FMK?

  Når der er lavet en fuld integration af FMK i lægepraksissystemer betyder det, at brugeren (lægen, sekretæren, sygeplejersker osv.) kan få adgang til FMK igennem eget system.

  medcom.dk  kan man se, hvilke lægepraksissystemer der har udviklet fuld integration til FMK.

 • Hvilke Regionale Elektroniske Patient Journaler (EPJ) har en fuld integration til FMK?

  Alle fem regioner har udviklet fuld integration til FMK og er godkendt til drift af FMK i deres lokale Elektroniske Patient Journal (EPJ) system.

 • Har vagtlægerne adgang til FMK?

  Alle vagtlæger har adgang til FMK enten via en lokal integration eller via fmk-online.dk

 • Har hjemmeplejen adgang til FMK?

  Der er udviklet fuld integration mellem de kommunale løsninger (EOJ systemer) og FMK. Udbredelsen og ibrugtagning i de 98 kommuner er i fuld gang.

  I dag har 92 % af kommunerne og taget FMK i brug. Det forventes at de resteredne kommuner i løbet af foråret 2016 vil have implementeret FMK i deres systemer.

 • Er lægerne forpligtet til at anvende FMK?

  Ifølge bekendtgørelsen for FMK og DDV  er alle læger forpligtet til at anvende FMK.

 • Hvornår vil alle medicinkort være opdateret?

  Der kan gå op til to år fra lægerne begynder deres anvendelse af FMK, til alle borgeres medicinkort er opdaterede. Derfor vil der forekomme medicinkort i følgende stadier:

  1. Der er endnu ikke registreret aktuelle ordinationer på FMK. Medicinkortet indeholder alene oplysninger om seneste to års recepter.
  2. Medicinkortet er delvist opdateret med aktuelle ordinationer på FMK.
  3. Medicinkortet er opdateret/ajourført. Når der er signeret for gennemført ajourføring /medicinafstemning betyder det, at de aktuelle lægemiddelordinationer afspejler borgerens komplette medicinering på ajourførings (afstemnings)tidspunktet dvs. på den pågældende dato og tidspunkt. 
 • Kan borgeren selv beslutte hvilke lægemiddelordinationer, der må ses af hvilke sundhedspersoner?

  En borger kan anmode en læge (typisk den læge som ordinerer lægemidlet) om at få skjult en lægemiddelordination på FMK. 

  Når andre sundhedspersoner herefter slår op på borgerens medicinkort på FMK, vil den skjulte lægemiddelordination ikke fremgå, derimod vil det fremgå, at der findes lægemiddelordinationer som er skjulte (privatmarkerede). Sundhedspersonen kan anmode om borgerens samtykke til at få adgang til den skjulte information. 

  Hvis en borger ikke er i stand til at udtrykke samtykke eller ej, fx hvis en borger bringes bevidstløs ind til et hospital, kan en læge lave et 'akut ekstraordinært opslag' og få adgang til skjulte lægemiddelordinationer på FMK, hvis lægen vurderer det er nødvendigt i forhold til den aktuelle behandling.

 • Kan en borger selv skjule (privatmarkere) lægemiddelordinationer på FMK?

  En borger kan ikke selv skjule lægemiddelordinationer på FMK. 

  Hvis en borger ønsker at få skjult en eller flere lægemiddelordinationer på FMK, skal vedkommende anmode en læge om at privatmarkere lægemiddelordinationen. Lægen skal samtidig informere borgeren om eventuelle konsekvenser for fremtidige behandlinger, så borgeren træffer sin beslutning på et oplyst grundlag.

 • Kan forældre se deres børns FMK?

  Forældre har adgang til at se deres børns medicinoplysninger i FMK op til to år tilbage.

  Personer med forældremyndighed har adgang

  • Når forældremyndigheden er registreret i CPR-registret efter 27. maj 2004.
  • Eller når forældremyndigheden er afgjort i Statsforvaltningen og er blevet registreret i CPR-registret.

   

  Forældres adgang til deres barns data ophører, når barnet fylder 15 år. 
  Fra det fyldte 15. år kan børn selv få adgang til FMK med NemID.

  Børn født før d. 27. maj 2004, som endnu ikke er fyldt 15 år

  Der er tilfælde, hvor det ikke er muligt at se Fælles Medicinkort for børn. Det gælder for børn, der er født før 27. maj 2004, og som endnu ikke er fyldt 15 år. Årsagen til det er, at information om forældremyndigheden først blev en integreret del af cpr-registeret i 2004. Indtil da skulle forældremyndigheden registreres manuelt i CPR-registeret, hvilket fx var aktuelt i forbindelse med en skilsmisse. Du kan kontakte din egen læge eller servicedesken, hvis du ønsker indsigt i dit barns Fælles Medicinkort.

 • Ændrer FMK på lægens ansvar?

  FMK ændrer ikke på det ansvar, man som læge har i forhold til behandling af patienter og ordination af lægemidler.
  Ved ordination af såvel receptpligtig medicin som håndkøbsmedicin har den behandlende læge ansvar for vurdering af indikation, kontraindikationer og risiko for bivirkninger samt for at tage stilling til mulige interaktioner med den øvrige medicin, som patienten får. 

  Hvis en læge i forbindelse med behandlingen af en patient får adgang til en liste over borgerens medicinering, er lægen ansvarlig for at reagere på åbenlyse fejl.

 • Hvad er en lægemiddelordination på FMK?

  En lægemiddelordination på FMK indeholder information om, hvilket lægemiddel der skal anvendes, hvor meget der skal gives (dosering) og en årsag (indikation). En lægemiddelordination på FMK kan indeholde information om, hvornår den er oprettet på FMK (oprettelsesdato), hvornår borgeren skal stoppe med at tage lægemidlet (slutdato) og hvordan lægemidlet skal gives (administrationsvej). 

  En lægemiddelordination uden slutdato angiver, at det er en fast/varig behandling.

 • Hvordan vedligeholdes og opdateres oplysningerne på FMK?

  En borgers aktuelle medicinordinationer på FMK skal vedligeholdes af de læger, der ordinerer lægemidler til borgeren. Selve vedligeholdelsen vil ske ved, at: 

  • Den læge, som angiver borgerens samlede aktuelle medicinering på FMK, tager udgangspunkt i den viden, lægen allerede har om borgerens medicinering, fx hvad der i forvejen er registret i lægens eget it-system, dialog med borgeren og de sidste 2 års udstedte recepter til borgeren.  
  • En læge registrerer en ny ordination eller ændrer på en ordination i FMK. 
  • En hospitalslæge opdaterer borgerens medicinkort på FMK ved udskrivelse fra sygehuset eller efter ambulant besøg, således at borgerens samlede aktuelle medicinering fremgår af FMK.

   

  I tilfælde hvor en læge udsteder en recept og ikke er koblet på FMK, vil recepten blive registreret på FMK som en løs recept (apoteket foretager den elektroniske registrering ved papir recepter). Hvis en anden læge, som er koblet på FMK, efterfølgende ser på borgerens medicinkort på FMK, vil recepten optræde som en ”løs recept”, og lægen kan vælge at knytte den til en eksisterende eller en ny lægemiddelordination.

 • Hvad betyder "angivelse af aktuel medicinering" på FMK?

  Når en læge angiver en borgers aktuelle medicinering på FMK, dækker det receptpligtige lægemidler, som borgeren er i behandling med. Den aktuelle medicinering er på borgerens medicinkort på FMK repræsenteret ved en række lægemiddelordinationer (se spørgsmål/svar 'Hvad er en lægemiddelordination på FMK?').

  Pauserede lægemidler er en del af en borgers aktuelle medicinering, men det er midlertidigt udsat. Fx kan en borger være i behandling med et blodfortyndende lægemiddel, dette er dog pauseret pga. tandlægebesøg.

  Afsluttede lægemidler er ikke en del af den aktuelle medicinering.

 • Hvordan benyttes FMK ved indlæggelse på sygehus?

  En hospitalslæge foretager ajourføring (medicinafstemning) ved udskrivelse af en borger samt ved endt ambulant behandling: 

  • Ved indlæggelse afstemmer hospitalslægen information fra FMK og patienten med de ordinationer, der er registreret i det lokale it-system. Lægemiddelordinationer på FMK, som skal fortsætte under indlæggelsen, overføres fra FMK til det lokale it-system. Under indlæggelsen er borgeren registreret Indlagt på medicinkort. Når medicinkortet har en indlagt-markering er kortet ikke nødvendigvis retvisende, da FMK ikke bliver holdt opdateret under en indlæggelse.
  • Ved udskrivelse skal den information, som er registreret i det lokale medicinsystem ajourføres med den information, som står på FMK (medicin ved indlæggelsen). I dialog med borgeren angives det (på FMK), hvad borgerens aktuelle medicinering skal være efter udskrivelsen. Ved udskrivelse skal sygehuset fjerne indlæggelsesmarkeringen på FMK.
  • Ved enhver udskrivelse skal FMK ajourføres med borgerens aktuelle lægemiddelordinationer.