Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Aktuel status og overblik for FMK

Fælles Medicinkort er et stort og bredt program med mange parallelle aktiviteter. På denne side finder du aktuel status, fakta og planer på hovedområderne i programmet.

Kontakt

Support Hverdage kl. 9 -15 E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3268 3900
Åse Grønborg Sørensen Klinisk koordinator E: aags@sundhedsdata.dk T: 3268 9102
Lars Seidelin Knutsson Program leder E: lskt@sundhedsdata.dk T: 3268 9190

Bølgeplan og status

FMK programmet blev igangsat i 2009 via en ABT-bevilling. Programmets oprindelige mål var udvikling af en central FMK-løsning, med efterfølgende integration i alle lokale løsninger hos de praktiserende læger, på hospitalerne og i hjemmeplejen. Herefter fulgte implementering og mål om fuld anvendelse i de pågældende områder.

FMK er i dag implementeret hos de praktiserende læger, på hospitalerne og kommunerne.

FMK Programmet følger i dag driften og videreudviklingen af FMK-løsningen. Udvikling og parallelle aktiviteter i programmet godkendes i FMK governance, hvor bl.a. regioner, kommuner og PLO deltager. FMK programmet følger op på ajourføring af FMK , i et FMK Danmarkskort.

Se ajourføring af FMK på Danmarkskortet (PDF) 

FMK Roadmap

FMK roadmap giver et overblik over de planlagte centrale idriftsættelser af nye FMK snitflader samt lukning af gamle FMK snitflader.
I roadmappet ses også frist for ibrugtagning af ny FMK funktionalitet i de lokale FMK løsninger.
FMK roadmap behandles og godkendes af i FMK Styregruppen. 

Se FMK Roadmap (PDF)

Handlingsplan

I 2014 besluttede den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it i samarbejde med Danske Regioner og KL, at følge en fuld og korrekt anvendelse af det Fælles Medicinkort. Aktiviteterne blev  opsummeret i en handlingsplan, som fortsat er forankret i FMK styregruppen, og rapporteres til Den nationale bestyrelse for Sundheds-it.

Se mere om handlingsplanen (PDF)

Faktaark

Fælles Medicinkort er en online løsning, som anvendes af landets sundhedspersonale i behandlingssituationer, hvor det er relevant at have et fuldt overblik over patientens aktuelle medicinforbrug. Af denne grund er høj tilgængelighed og højt sikkerhedsniveau en grundlæggende forudsætning, for en stabil og sikker it-løsning.
Faktaarket giver et overblik over hovedområderne i Fælles Medicinkort på disse områder. Faktaarket er under opdatering 

Se faktaark over hovedområder i FMK (PDF)