KØS - KommunalØkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag

KØS er et datavarehus, hvor data fra centrale sundhedsregistre bliver stillet til rådighed for kommunerne. KØS indeholder en enorm datamængde, som blandt andet kan anvendes til at udarbejde ledelsesinformation om borgernes forbrug af sundhedsydelser. Kommunerne benytter KØS til at udarbejde analyser og ledelsesinformation.

Data fra KØS vises ikke længere på lukket eSundhed

Data fra KØS på lukket eSundhed vil på sigt blive afløst af den nye løsning på eSundhed, der hedder Sundhedsdata på tværs.

Sundhedsdata på tværs på eSundhed samler relevante, nationale sundhedsdata om kontakter til hospitaler, almen praksis og udvalgte kommunale indsatser. Formålet er at skabe større viden om fælles patientpopulationer på tværs af regioner, kommuner og praksissektoren.

Værktøjet kan bruges til sundhedsklyngesamarbejdet og være med til at skabe fælles dialog mellem sektorerne for bedre planlægning og kvalitet.

Det er muligt at se på fælles patientpopulationer på tværs af de tre sektorer og afgrænse data til, om borgerne har en kronisk sygdom eller bor på plejehjem. Visningerne kan fx fordeles eller afgrænses på bopælskommune, bopælsregion, sundhedsklynger og almen praksis-klynger.

Læs mere om Sundhedsdata på tværs

Formålet med KØS-udtræksværktøjerne er at gøre data i KØS mere tilgængelig for en bredere gruppe af brugere i kommunerne. Dette er blandt andet skabt ved at opdele brugergrænsefladen i tre forskellige hovedindgange: KØS Standardudtræk, KØS Analyse og KØS Avanceret.

KØS-standardudtræk

I KØS Standardudtræk er der oprettet en række prædefinerede datatræk, hvor tallene vises på kort, grafer og i tabellerne. Det giver mulighed for at opgøre præcis samme ledelsesinformation og følge op på indsatser nemt og hurtigt.

KØS-analyse

KØS Analyse giver mulighed for selv at koble sundhedsdata og dermed foretage analyser, der ikke er oprettet som standardudtræk. KØS-analyse er designet med tre dataperspektiver: somatik, psykiatri og sygesikring for at gøre arbejdet med sundhedsdata nemmere for kommunerne. 

KØS-avanceret

I KØS Avanceret kan den enkelte kommune indlæse en CPR-population og koble dem til sundhedsdata. Kommunen kan derved komme tæt på en afgrænset gruppe og analysere denne gruppes forbrug af regionale sundhedsydelser. Det kan være grupper af borgere, som kommunen allerede er i kontakt med, eller grupper, hvor det overvejes at iværksætte en indsats. I KØS Avanceret kan data kobles på tværs af områderne somatik, psykiatri og sygesikring.