ordiprax+

ordiprax+ er værktøjet, der giver alle alment praktiserende læger bedre mulighed for et overblik over egne ordinationer, for at sammenligne sig med sin klynge og landsgennemsnittet samt for at følge udviklingen.

Med ordiprax+ kan den alment praktiserende læge følge udviklingen over tid af udskrevne recepter, som er indløst af egne sikrede, inden for antibiotika og afhængighedsskabende lægemidler herunder antipsykotika, smertestillende lægemidler, beroligende lægemidler, sovemedicin samt centralstimulerende lægemidler. Lægen kan også sammenligne sig med klyngen, som er et fællesskab af alment praktiserende læger, og med landsgennemsnittet.

I forhold til antibiotika har lægen mulighed for at se, hvor stor en andel smalspektret penicillin udgør af den samlede mængde antibiotika, lægen har udskrevet. Det er ligeledes muligt at se, hvilken sygdom eller hvilket symptom lægemidlet benyttes til. Analyserne er opgjort som antal recepter pr. 1.000 sikrede.

I forhold til de afhængighedsskabende lægemidler er det muligt for lægen at opdele analyser på forskellige lægemiddelgrupper. Analyserne er opgjort som antal patienter pr. 1.000 sikrede og antal DDD pr. 1.000 sikrede.

Filer

Adgang til ordiprax+

Adgang til værktøjet gives til ejere af ydernumre samt til regionale lægemiddelkonsulenter.

Tilgå ordiprax+ via lukket eSundhed

Se vejledninger om ordiprax+ på åbent eSundhed

 

ordiprax+ skal medvirke til at skabe overblik over behandlinger til brug for faglige overvejelser, udvikling og evaluering af indsatser. ordiprax+ kan samtidig understøtte klyngernes arbejde med kvalitetsudvikling.

 

Værktøjet kan også anvendes af regionernes lægemiddelkonsulenter, der kan tilgå statistikker om lægerne i deres region.