Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

ordiprax+

ordiprax+ er værktøjet, der giver alle alment praktiserende læger bedre mulighed for et overblik over egne ordinationer, for at sammenligne sig med sin klynge og landsgennemsnittet samt for at følge udviklingen.

Kontakt

Med ordiprax+ kan den praktiserende læge følge udviklingen af egne ordinationer inden for antibiotika, psykofarmaka og smertestillende lægemidler over tid. Lægen kan også sammenligne sig med klyngen (et fællesskab af praktiserende læger) og landsgennemsnittet. ordiprax+ skal medvirke til at skabe overblik over egne igangsatte behandlinger til brug for faglige overvejelser, udvikling og evaluering af indsatser. ordiprax+ kan samtidig understøtte klyngernes arbejde med kvalitetsudvikling.

Adgang og vejledninger

Adgang til ordiprax+

Adgang til værktøjet gives til ejere af ydernumre samt til regionale lægemiddelkonsulenter.

Tilgå ordiprax+ via lukket eSundhed

Vejledninger om ordiprax+ findes på åbent eSundhed

Læger i almen praksis har med værktøjet mulighed for at definere egne kvalitetsindikatorer og indsatsområder og at dykke ned i data for at se på årsager til stigninger og fald. På temasiderne om psykofarmaka og smertestillende lægemidler har lægen for eksempel mulighed for at vælge en filtrering af data, så statistikken kun viser ordinationer af eksempelvis afhængighedsskabende lægemidler. Værktøjet indeholder også et Praksisoverblik, hvor læger på alle lægemiddelgrupper blandt andet kan se hvilke lægemiddelgrupper, som lægen har flest patienter i behandling med.

Værktøjet indeholder også et Praksisoverblik, hvor læger på alle lægemiddelgrupper blandt andet kan:

  • Se hvilke lægemiddelgrupper, som lægen har flest patienter i behandling med
  • Få overblik over i hvilke aldersgrupper, der er flest patienter i behandling med en lægemiddelgruppe eller ét bestemt lægemiddel
  • Sammenligne egne klienter (praksispopulation) med landsgennemsnittet
  • Afklare hvor mange patienter, lægen har i samtidig behandling med lægemidler fra flere lægemiddelgrupper

Værktøjet kan også anvendes af regionernes lægemiddelkonsulenter, der kan tilgå statistikker om lægerne i deres region og sammenligne regionens data med andre regioner.