Sygehusmedicinregisteret på lukket eSundhed

Sygehusmedicinregisteret (SMR) på lukket eSundhed skal skabe et overblik over forbruget af lægemidler på offentlige sygehuse med mulighed for at sammenligne på tværs af regioner og understøtte standardisering på tværs af regioner.

Kontakt

Susanne Lausten Brogaard E: subr@sundhedsdata.dk T: 3268 9009
Maiken Holm Mæhlisen E: mahm@sundhedsdata.dk T: 3268 9106

Opgørelserne i SMR på lukket eSundhed er baseret på data fra SMR, som omfatter data fra hospitalernes medicinmoduler fx oplysninger om patienten, lægemiddelordination, -administration og diagnose.

SMR på lukket eSundhed indeholder aggregerede data for antallet af administrationer og patienter. Dette betyder, at data ikke er personhenførbare, og at eksempelvis patientforløb ikke kan følges over tid. Opgørelser for administrationer er opgjort hhv. på måneds- og ugebasis. Opgørelser for patienter er opgjort på månedsbasis. Data går tilbage til 15. maj 2018, hvor regionerne begyndte at indberette data til registeret.

Der er udarbejdet en tværregional datadeklaration, som indeholder oplysninger om afgrænsninger for indberetning af data til SMR, herunder særlige forhold omkring komplethed og forbehold ved sammenligning. Datadeklarationen er tilgængelig via SMR på lukket eSundhed. Her findes endvidere et informationsdokument om SMR på lukket eSundhed. Det er vigtigt at orientere sig i begge dokumenter forud for brug af de aggregerede data.

Adgang til Sygehusmedicinregisteret

Bemærk, at adgang til SMR på lukket eSundhed kræver adgang til Sundhedsdatanettet.

Tilgå SMR på lukket eSundhed

Guide til login på lukket eSundhed (PDF)