Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Min Læge app

’Min Læge’ – app’en der gør det nemt, at komme i kontakt med din læge og vagtlæge

Kontakt

Support Har du brug for support på 'Min læge' og 'Medicinkortet'?

Kontakt Sundhed.dk:
Telefon: 4422 2080
info@sundhed.dk

’Min Læge’ er en app, der giver alle borgere mulighed for nemmere at komme i kontakt med deres læge og få adgang til en række oplysninger om blandt andet aftaler, henvisninger og vaccinationer. App'en kan hentes fra App Store og Google. Play. Den indeholder i dag:

 • Oplysninger om din egen læge (kontaktoplysninger, åbningstider og ferieafløser)
 • Lægevagten (ring til lægevagten i din region - udenfor din læges åbningstid)
 • Aftaler med egen læge (se dine tidligere og kommende aftaler)
 • Indbakke (se din e-konsultationer, stil spørgsmål og få svar)
 • Medicin (viderestilling til app’en Medicinkortet)
 • Vaccinationer (se dine udførte og anbefalede vaccinationer)
 • Påmindelser om vaccinationer, aftaler mv.
 • Henvisninger (se aktuelle henvisning fra din læge)
 • Forløbsplaner
 • Diagnoser (se udvalgte diagnoser og forløbsplaner for KOL og diabetes)
I løbet af 2019 forventes det, at den også kommer til at indeholde:
 • Booking af tid hos egen læge
 • Børns data
 • Fuldmagt, så pårørende kan få adgang til app’en. Eksempelvis forældre til voksen handikappet.
 • Videokonsultation
 • Laboratoriesvar

Baggrund

‘Min Læge’ app’en har afsæt i indsatsområdet ’Lægen i lommen - borgerrettet app i almen praksis’ fra strategien i ’Et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle – strategi for digital sundhed 2018-2022’, som Sundheds- og Ældreministeriet præsenterede i foråret 2018 i samarbejde med Danske Regioner, KL og Finansministeriet.

Sundheds- og Ældreministeriet og PLO har samarbejdet tæt om udviklingen af ’Min Læge’ app’en, hvor PLO har haft hovedansvaret for den forretningsvendte del af projektet og for udvikling og integration af den såkaldte PLSP platform (Primærsektorens Leverandør Service Platform). Sundhedsdatastyrelsen har som en del af Sundheds- og Ældreministeriet haft en stor del af ansvaret for projektet – herunder en række af de tekniske løsninger, der ligger neden under app’en samt udbud og leverandørstyring.

Link

Lægen i lommen – borgerrettet app i almen praksis

"Med en fælles app til almen praksis bygges der oven på de eksisterende løsninger i en ny digital kanal til kommunikation med egen læge, så borgerne – uanset hvilken praktiserende læge de har – har let og fleksibel adgang til tidsbestilling, receptfornyelse og e-konsultationer med almen praksis."

’Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle - Strategi for digital sundhed 2018–2022’
Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL (PDF)

SUPPORT

Support på ’Min Læge’

Sundhed.dk står for support på 'Min læge' og 'Medicinkortet'.

Support åbningstider:
Mandag – torsdag: 9.00 – 15.00
Fredag:  9.30 – 15.00

Kontakt
E-mail:  info@sundhed.dk
Telefon: 4422 2080

Sundhedsdatastyrelsen har tidligere lanceret app'en 'Medicinkortet', som giver borgerne nem adgang til oplysninger om egen medicin og mulighed for at forny recepter. Denne app kan også hentes på App Store og Google Play.