Den Nationale Serviceplatform (NSP)

Den Nationale Serviceplatform skal gøre det muligt at anvende nationale registre og services direkte i patientbehandlingen ved at sikre den nødvendige tilgængelighed og driftsstabilitet.

Kontakt

24-7 NSP support (hastesager) T: 3314 3900
Gitte Nørgaard Aidt E: gnai@sundhedsdata.dk T: 9133 4823

Det sikres gennem:

  • en robust infrastruktur med høj grad af forsyningssikkerhed, der sikrer, at eventuelle driftsproblemer i de bagvedliggende kilder ikke påvirker adgang til data og forretningsservices
  • indbygget skalérbarhed
  • oppetids- og svartidsgarantier og løbende monitorering af disse
  • overvågning af den samlede infrastruktur, med henblik på at fange eventuelle driftsforstyrrelser, før det når at blive et problem for brugerne.

Derudover er der etableret en døgnbemandet Servicedesk, der fungerer som en samlet indgang (Single Point of Contact) for håndtering af henvendelser.

Ud over at give adgang til nationale services er NSP'en også en teknisk infrastruktur, der har indbygget en række komponenter, som understøtter de tilkoblede services. For eksempel sikres den fornødne robusthed og svartid på platformen ved, at der distribueres NSP instanser ud over hele landet.

For mange parter i sundhedsvæsenet vil NSP derfor kunne betragtes som et ”lokalt” system. Desuden giver den Nationale Serviceplatform et højere sikkerhedsniveau samt mulighed for at vurdere forsyningssikkerheden.

Services i drift på NSP

Overblik over NSP Services

Mere om NSP

For et overblik over services via NSP på dokumentationssiden nspop.dk.

Anmeldelse af supportsager