Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

SOR er et register, der indeholder organisations- og adressedata om sundhedsvæsenet. Registeret anvendes af en række fagsystemer i sundhedsvæsenet.

Kontakt

Spørgsmål om SOR

Fagligt ansvarlige:
Palle Gerry Petersen
Benthe Dahl

Afdelingschef:
Peter Munch Jensen

Telefontid:
Mandag, onsdag og fredag
Kl. 10:00 – 11:30
og 13:00 – 14:30

E: SORpost@sundhedsdata.dk T: 3268 5341

SOR indeholder data om hospitaler, primærsektoren (fysioterapeuter, praktiserende læger, tandlæger mv.) og i mindre grad om kommunernes sundhedsorganisation. Dækningsgraden af de forskellige dataområder varierer.

Der er registreret forskellige typer data i SOR:

  • centrale koder for kommunikation og indberetning i diverse systemer
  • organisationsdata, adressedata og geografiske data

Disse data bruges som basis for fx indberetning til Landspatientregisteret eller for afsendelse af recepter og meddelelser mellem hospitaler og praktiserende læger.

Baggrund

Sundhedsvæsenets Organisationsregister blev i udviklet i Sundhedsstyrelsen i 2006-2007 i samarbejde med regionerne og MedCom.

Formålet var:

  • at være det fremtidige organisationsregister over sundhedsvæsenet. Der var behov for et register, som kunne afspejle hele sundhedsvæsenet i en fleksibel form, der giver mulighed for at registrere relevante data om sundhedsvæsenet, som det virkeligt tager sig ud.
  • at erstatte to eksisterende registre - Sygehus-afdelingsklassifikationen og Patnerskabstabellen. Begge registre indeholdt centrale data om sundhedsvæsenets organisation.

Partnerskabstabellen er i dag lukket og data om lokationsnumre og edi-kommunikation er blevet integreret i SOR.

Sygehus-afdelingsklassifikationen indeholder data om danske sygehuse og deres afdelingers organisation. Den indgår i dag som en selvstændig tabel, som en del af SOR.

Sygehus-afdelingsklassifikationen vil i en overgangsperiode blive vedligeholdt i SOR, men vil blive udfaset i forbindelse med udviklingen af det nye Landspatientregister.

I dag drives og udvikles SOR af Sundhedsdatastyrelsen, som har overtaget ansvarsområdet i forbindelse med omorganiseringen af National Sundheds-it i 2015.

Relateret indhold