Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Det Danske Vaccinationsregister (DDV)

Det Danske Vaccinationsregister (DDV) er en elektronisk løsning, der giver sundhedspersonale og borgere adgang til information om vaccinationer.

Vaccinationsregisteret giver borgere og sundhedspersonale et samlet overblik over vaccinationer indberettet af lægerne, vaccinationer afregnet med sygesikringen og evt. planlagte vaccinationer.

Vaccinationer givet på sygehuset og vaccinationer, som borgeren selv har betalt, fx udlandsvaccinationer, som er givet før 15. november 2015 vil ikke fremgå af vaccinationskortet. Fra d. 15. november 2015 har alle læger haft pligt til at indberette alle givne vaccinationer i DDV. Alle vaccinationer givet efter denne dato fremgår derfor af vaccinationskortet. 

Link

Adgang til DDV for borgere og sundhedspersonale

Det Danske Vaccinationssystem og Det Fælles Medicinkort er to forskellige databaser og platforme. Du kan tilgå begge gennem FMK-online.dk.

FMK-online

Ændring af rettigheder til registrering af vacciner på Det Danske Vaccinationsregister (DDV).

Pr. 1. februar 2017 er rettighederne blevet ændret på Det Danske Vaccinationsregister (DDV), således at alle autoriserede sundhedspersoner kan registrere vaccinationer. Ændringen giver udvidede rettigheder til autoriserede sundhedspersonale såsom sygeplejersker, jordemødre og sosu-assistenter, således at de også kan registrere vaccinationer. Endvidere får apotekere også fuld rettighed til DDV (læsning og registrering).

Med ændringen er det fastslået at autoriseret sundhedspersonale med en lokalt beskrevet instruks/delegering har lov at registre vaccinationer på DDV. Det er derfor brugerens ansvar, at sikre at der lokalt findes sådan en tilladelse. Instruksen/delegeringen skal forhindret uberettigede opslag og registreringer uden dokumentation. Instruksen skal udarbejdes en den læge, der har det lægelige ansvar for, at de pågældende sundhedspersoner kan give vacciner til borgere på vegne af den pågældende læge. Instruktion skal ske i overensstemmelse med Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp.

Læs mere i Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp

Pr. 1. marts 2017 udvides rettighederne til også at omfatte apoteksansatte farmaceuter og farmakonomer, der af deres arbejdsgiver er blevet bemyndiget til DDV via FMK-online.

Af Sundhedsloven fremgår, at Sundhedsdatastyrelsen (tidligere Statens Serum Institut) er ansvarlig for at drive vaccinationsregisteret og må modtage data om vaccinationer fra receptserveren og sygesikringsregisteret. Ifølge loven kan ministeren bl.a. fastsætte regler om, hvilke oplysninger der må registreres i registreret, hvilke sundhedspersoner der har adgang til registeret, og hvem Sundhedsdatastyrelsen må videregive data til.

Relaterede links