Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Formål og baggrund for DDV

Vaccinationsregisteret giver borgere og sundhedspersonale et samlet overblik over vaccinationer indberettet af lægerne, vaccinationer afregnet med sygesikringen og evt. planlagte vaccinationer.

Formål

Formålet med vaccinationsregistret er at give både borgere og sundhedspersoner, adgang til en samlet oversigt over de vaccinationer som borgeren har fået samt adgang til børns vaccinationer.

I Det Danske Vaccinationsregister kan du:

  • Se vaccinationer borgeren har fået siden 15. november 2015, hvor læger blev forpligtet til at indberette givne vaccinationer
  • Få overblik over de vaccinationer som er afregnet med sygesikringen siden 1996 eller udleveret på recept fra 2006.
  • Registrere en vaccination som borgeren har fået
  • Se hvem der har logget på vaccinationskortet
  • Se både aktuelle og slettede vaccinationer

Baggrund

Statens Serum Institut - og nu Sundhedsdatastyrelsen - har gennem flere år modtaget data fra Sundhedsstyrelsen om vaccinationer givet på sygesikringens regning, som fx børnevaccinationer og vaccinationer givet til særlige risikogrupper. Dette hidtidige vaccinationsregister har gjort det muligt at lave opgørelser over vaccinationstilslutning til børnevaccinationsprogrammet og er blevet brugt til forskning.

Borgere og sundhedspersoner har ikke haft direkte adgang til vaccinationsoplysninger i det hidtidige register.

Introduktionen af HPV-vaccination i børnevaccinationsprogrammet blev anledningen til at igangsætte etableringen af et elektronisk vaccinationsregister med oplysninger om alle givne vaccinationer. I 2008 blev HPV-vaccination indført i det danske børnevaccinationsprogram.
For at kunne vurdere den samlede effekt af HPV-vaccination på forekomsten af livmoderhalskræft og andre HPV associerede sygdomme, er det vigtigt at vide, hvor mange der bliver vaccineret.

I 2008 bevilligede Indenrigs- og Sundhedsministeriet 20 mio. kr. til udvikling af et elektronisk vaccinationsregister.

Pligten til at indberettegivne vacciner trådte, i følge bekendtgørelsen om DDV, i kraft for alle læger d. 15. november 2015.

Bekendtgørelsen om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger