Online konsultation

Strategier og projekter

Sundhedsdatastyrelsen udvikler digitale løsninger til sundhedssektoren og deltager i det strategiske arbejde med at styrke brugen af data og it på sundheds- og ældreområdet.