Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Governance for data på sundheds- og ældreområdet

For at skabe en klar og effektiv samarbejdskultur besluttede den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet i 2018 at ensrette beslutningsprocesser og eskalationsveje i den samlede governancemodel for området.

Diagram over den nuværende organisationsstruktur inklusiv tekniske arbejdsgrupper under de respektive udvalg.
Den nuværende organisationsstruktur inklusiv tekniske arbejdsgrupper under de respektive udvalg.

Kontakt

Hans Juul Hedegaard E: hjh@sum.dk T: 7226 9424

I takt med udviklingen på sundhedsområdet er der sket en forgrening af fora med til tider overlappende ansvarsområder. Dertil er der opstået nye områder med behov for tættere samarbejde. Databestyrelsen har i den forbindelse besluttet at forbedre governance- og samarbejdsstrukturen. Dette skal tydeliggøre, hvem der udfører hvilke opgaver og hvem der har mandat til at træffe bestemte beslutninger.

På baggrund af bestyrelsens beslutning er underliggende samarbejdsfora nu samlet i tre udvalg under den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet.

  • Udvalg for Økonomi og Styring: Udvalg med ansvar for økonomi og styring med udgangspunkt i DRG-systemet.
  • Udvalg Datakvalitet og Indberetning: Udvalg med ansvar for Datakvalitet og Indberetning til nationale sundhedsregistre.
  • Udvalg for Dataanvendelse og Formidling: Udvalg med ansvar for Dataanvendelse og Formidling i form af fastsættelse af nationale monitoreringer mv.