Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Governance for data på sundheds- og ældreområdet

For at skabe en klar og effektiv samarbejdskultur besluttede den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet i 2018 at ensrette beslutningsprocesser og eskalationsveje i den samlede governancemodel for området.

Diagram over den nuværende organisationsstruktur inklusiv tekniske arbejdsgrupper under de respektive udvalg.
Den nuværende organisationsstruktur inklusiv tekniske arbejdsgrupper under de respektive udvalg.

Kontakt

Christian Hejlesen E: chhe@sum.dk T: 7226 9568

I takt med udviklingen på sundhedsområdet er der sket en forgrening af fora med til tider overlappende ansvarsområder. Dertil er der opstået nye områder med behov for tættere samarbejde. Databestyrelsen har i den forbindelse besluttet at forbedre governance- og samarbejdsstrukturen. Dette skal tydeliggøre, hvem der udfører hvilke opgaver og hvem der har mandat til at træffe bestemte beslutninger.

På baggrund af bestyrelsens beslutning er underliggende samarbejdsfora nu samlet i tre udvalg under den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet.

  • Udvalg for Økonomi og Styring: Udvalg med ansvar for økonomi og styring med udgangspunkt i DRG-systemet.
  • Udvalg Datakvalitet og Indberetning: Udvalg med ansvar for Datakvalitet og Indberetning til nationale sundhedsregistre.
  • Udvalg for Dataanvendelse og Formidling: Udvalg med ansvar for Dataanvendelse og Formidling i form af fastsættelse af nationale monitoreringer mv.