Governance for data på sundheds- og ældreområdet

For at skabe en klar og effektiv samarbejdskultur besluttede den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet i 2018 at ensrette beslutningsprocesser og eskalationsveje i den samlede governancemodel for området.

Kontakt

Diagram over organisationsstruktur inklusiv tekniske arbejdsgrupper
Governance- og samarbejdsstruktur for data på sundheds- og ældreområdet.

I takt med udviklingen på sundhedsområdet er der sket en forgrening af fora med til tider overlappende ansvarsområder. Dertil er der opstået nye områder med behov for tættere samarbejde. Databestyrelsen har i den forbindelse besluttet at forbedre governance- og samarbejdsstrukturen. Dette skal tydeliggøre, hvem der udfører hvilke opgaver og hvem der har mandat til at træffe bestemte beslutninger.

På baggrund af bestyrelsens beslutning er underliggende samarbejdsfora nu samlet i tre udvalg under den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet.

 • Udvalg for Økonomi og Styring:
  Udvalg med ansvar for økonomi og styring med udgangspunkt i DRG-systemet.
 • Udvalg Datakvalitet og Indberetning
  Udvalg med ansvar for Datakvalitet og Indberetning til nationale sundhedsregistre.
 • Udvalg for Dataanvendelse og Formidling:
  Udvalg med ansvar for Dataanvendelse og Formidling i form af fastsættelse af nationale monitoreringer mv.

Udvalgsmedlemmer

 • Medlemmer af Udvalg for Økonomi og Styring
  • Pernille Rosling, Sundhedsdatastyrelsen (Formand)
  • Pernille Tougaard, Sundheds- og Ældreministeriet
  • Jesper Eriksen, Danske Regioner
  • Lene Jørndrup, Region Sjælland
  • Lars Æbeløe-Knudsen, Region Hovedstaden
  • Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland
  • Kasper Breum Petersen, Region Syddanmark
  • Rune Vinther Herslund, Region Nordjylland
  • Michael Laursen, Kommunernes Landsforening
  • Vibeke Museaus, Rudersdal Kommune  
  • Søren Varder, Finansministeriet
 • Medlemmer af Udvalg for Datakvalitet og Indberetning
  • Karen Marie Lyng, Sundhedsdatastyrelsen (Formand)
  • [Vakant], Sundheds- og Ældreministeriet
  • Nanna Skau Fischer, Danske Regioner
  • Anne Bernth, Region Sjælland
  • Anne Binderup Gammelgaard, Region Midtjylland
  • Nina Bonnevie, Region Hovedstaden
  • Maj Skårhøj, Region Nordjylland
  • Vera Ibsen, Region Syddanmark
  • Hanne Agerbak, Kommunernes Landsforening
  • Birte Carøe, Halsnæs Kommune
  • Elin Kallestrup, Aarhus Kommune
  • Sidse Kristensen, Aalborg Kommune
  • Anja Trudslev, Odense Kommune
  • Vivi Orthmann Johansen, Vordingborg Kommune
  • Mette Nord, Sundhed Danmark
  • Jesper Kjær Hansen, RKKP
  • Anne-Sofie Dam Bjørkman, Danmarks Statistik
 • Medlemmer af Udvalg for Dataanvendelse og Formidling
  • Mette Keis Jepsen, Sundhedsdatastyrelsen (Formand)
  • Jan Poulsen, Sundhedsdatastyrelsen
  • Pernille Tougaard, Sundheds- og Ældreministeriet
  • Jesper Eriksen, Danske Regioner
  • Anne Bernth, Region Sjælland
  • Nina Bonnevie, Region Hovedstaden
  • Anne Birgitte Jæger, Region Midtjylland
  • Vera Ibsen, Region Syddanmark
  • Jimmy Klitgaard, Region Nordjylland
  • Charlotte Cerqueira, RKKP
  • [Vakant], Sundhedsstyrelsen
  • Søren Aagesen, Kommunernes Landsforening
  • Lene Gram Herborg, Sønderborg Kommune,
  • Jesper Riis-Jensen, sektionsleder, Silkeborg Kommune
  • Mikkel Grimmeshave, Aalborg Kommune
  • Anne Svanholm, Københavns Kommune
  • Martin Nordentoft Rasmussen, Greve Kommune
  • Anette Nymand Rasmussen, Danmarks Statistik