Møder og referater

Kontakt

Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet mødes 4 gange årligt og betjenes af et fællesoffentlig sekretariat med repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner, KL, Finansministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen.

Møder i 2021

  • Tirsdag d. 16. marts
  • Onsdag d. 2. juni
  • Onsdag d. 1. september
  • Tirsdag d. 16. november