Tidligere bestyrelser

Pr. 1. januar 2024 er National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet og National bestyrelse for sundheds-it erstattet af National bestyrelse for digitalisering og data på sundheds- og ældreområdet.

Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet var øverste besluttende samarbejdsorgan vedrørende dataanvendelsen på sundheds- og ældreområdet og skulle med fælles beslutninger og igangsættelsen af initiativer sætte retning for udviklingen på feltet.

Se referater fra tidligere møder i den nu nedlagte National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet

Den nationale bestyrelse for sundheds-it rådgav ministeren om sundhedsvæsenets it-strategi og it-arkitektur samt nationale krav og standarder for sundheds-it og tog initiativ til og kvalitetssikrede forslag til nye tværsektorielle investeringer.

Se referater fra tidligere møder i den nu nedlagte National bestyrelse for sundheds-it