Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Bestyrelsen rådgiver ministeren om sundhedsvæsenets it-strategi og it-arkitektur samt nationale krav og standarder for sundheds-it. Bestyrelsen skal også tage initativ til og kvalitetssikre forslag til nye tværsektorielle investeringer.

Kontakt

Alina Aiesha Khan E: aakh@sundhedsdata.dk

Den nationale bestyrelse for sundheds-it har sit ophav i "Aftale om sundheds-it", 12. juni 2010. Heri fremgår det, at der etableres en ny bestyrelse for sundheds-it med repræsentanter fra staten (3 medlemmer) regionerne (3 medlemmer) og kommunerne (2 medlemmer). 

Staten er formand for bestyrelsen med overordnet reference til den ansvarlige ressortminister (Sundhedsministeriet).

Bestyrelsen betjenes af et sekretariat med deltagelse af Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner, KL og Digitaliseringsstyrelsen Finansministeriet. Sekretariatet er placeret hos Sundhedsdatastyrelsen. 

Den nationale bestyrelse har til opgave at:

 • rådgive den ansvarlige ressortminister (SUM) vedr. sundhedsvæsenets it-strategi, overordnet it-arkitektur, standardisering m.v. med henblik på ministeriets fastsættelse af nationale krav og standarder for sundheds-it.
 • drøfte udviklingen på området og forestå den løbende koordination og årlige opfølgning til regeringen (og Danske Regioner), herunder vedr. fremdrift og gevinstrealisering i forhold til mål/milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.
 • foranledige og kvalitetssikre forslag til nye tværsektorielle investeringer, bl.a. som grundlag for drøftelser i de årlige økonomiforhandlinger, herunder sikre et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag i form af positive business cases m.v.

Bestyrelsesmedlemmer

 • Medlemmer af Den nationale bestyrelse for sundheds-it:

  Søren Gaard, (formanden), afdelingschef, Sundhedsministeriet

  Lisbeth Nielsen, direktør, Sundhedsdatastyrelsen

  Mette Lindstrøm Lage, vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen

  Tommy Kjelsgaard, vicedirektør, Danske Regioner

  Jane Kraglund, administrerende direktør, Region Syddanmark

  Jan Nielsen, direktør, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune

  Per Buchwaldt, it-direktør, Region Sjælland

  Christian Harsløf, direktør, KL