Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Bestyrelsen rådgiver ministeren om sundhedsvæsenets it-strategi og it-arkitektur samt nationale krav og standarder for sundheds-it. Bestyrelsen skal også tage initativ til og kvalitetssikre forslag til nye tværsektorielle investeringer.

Kontakt

Alina Aiesha Khan E: aakh@sundhedsdata.dk

Den nationale bestyrelse for sundheds-it har sit ophav i "Aftale om sundheds-it", 12. juni 2010. Heri fremgår det, at der etableres en ny bestyrelse for sundheds-it med repræsentanter fra staten (3 medlemmer) regionerne (3 medlemmer) og kommunerne (2 medlemmer). 

Staten er formand for bestyrelsen med overordnet reference til den ansvarlige ressortminister (Indenrigs- og Sundhedsministeriet).

Bestyrelsen betjenes af et sekretariat med deltagelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner, KL og Digitaliseringsstyrelsen Finansministeriet. Sekretariatet er placeret hos Sundhedsdatastyrelsen. 

Den nationale bestyrelse har til opgave at:

 • rådgive den ansvarlige ressortminister (SUM) vedr. sundhedsvæsenets it-strategi, overordnet it-arkitektur, standardisering m.v. med henblik på ministeriets fastsættelse af nationale krav og standarder for sundheds-it.
 • drøfte udviklingen på området og forestå den løbende koordination og årlige opfølgning til regeringen (og Danske Regioner), herunder vedr. fremdrift og gevinstrealisering i forhold til mål/milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.
 • foranledige og kvalitetssikre forslag til nye tværsektorielle investeringer, bl.a. som grundlag for drøftelser i de årlige økonomiforhandlinger, herunder sikre et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag i form af positive business cases m.v.

Bestyrelsesmedlemmer

 • Medlemmer af Den nationale bestyrelse for sundheds-it:

  Søren Gaard, (formanden), afdelingschef, Sundhedsministeriet

  Lisbeth Nielsen, direktør, Sundhedsdatastyrelsen

  Mette Lindstrøm Lage, vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen

  Tommy Kjelsgaard, vicedirektør, Danske Regioner

  Jane Kraglund, administrerende direktør, Region Syddanmark

  Jan Nielsen, direktør, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune

  Per Buchwaldt, it-direktør, Region Sjælland

  Christian Harsløf, direktør, KL