Bestyrelsesmøder og referater

Bestyrelsen mødes 5 gange årligt og betjenes af et fællesoffentligt sekretariat med repræsentanter fra Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og Digitaliseringsstyrelsen.

Kontakt

Mette Daugbjerg Krog E: medk@sundhedsdata.dk T: 3268 9124

Møder i 2021

  • 2. februar
  • 9. april
  • 23. juni
  • 29. september
  • 10. december

Referater fra møder i Den nationale bestyrelse for sundheds-it