Bestyrelsesmøder og referater

Bestyrelsen mødes fem gange årligt og betjenes af et fællesoffentligt sekretariat med repræsentanter fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og Digitaliseringsstyrelsen.

Kontakt

Alina Aiesha Khan E: aakh@sundhedsdata.dk

Møder i 2023

  • 8. februar 
  • 26. april 
  • 20. juni
  • 25. september 
  • 30. november  

Referater fra møder i Den nationale bestyrelse for sundheds-it