Bestyrelsesmøder og referater

Bestyrelsen mødes fem gange årligt og betjenes af et fællesoffentligt sekretariat med repræsentanter fra Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og Digitaliseringsstyrelsen.

Kontakt

Mette Daugbjerg Krog E: medk@sundhedsdata.dk T: 3268 9124

Møder i 2022

  • 2. februar
  • 6. april
  • 22. juni
  • 3. oktober
  • 30. november 

Referater fra møder i Den nationale bestyrelse for sundheds-it