Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Bestyrelsesmøder og referater

Bestyrelsen mødes 5 gange årligt og betjenes af et fællesoffentligt sekretariat med repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og Digitaliseringsstyrelsen.

Kontakt

Mette Daugbjerg Krog E: medk@sundhedsdata.dk T: 3268 9124

Møder i 2020

  • 28. januar
  • 3. april (ændret til skriftlig høring)
  • 26. juni
  • 30. september
  • 2. december

Filer

Referater fra møder i Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Referater fra tidligere år